BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ERSOY, Gizem YORULMAZ, Ali TOKSÖZ, Kemal Alkın GÜNBAY
GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNDE UYGUN ORİNG SEÇİM KRİTERLERİNİN BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ
 
O Halka (Oring), hem dinamik hem statik uygulamada en yaygın, klasik, ekonomik ve kullanışlı sızdırmazlık elemanıdır. Oring çeşitlerini sızdırmazlık elemanı olarak kullanmanın yanı sıra, güç aktarımı ve ürün transferi uygulamalarında da kullanmak mümkündür. Oring çeşitleri gıda, sağlık, otomotiv gibi farklı sektörlerde yer alan makinelerde kullanılmaktadır. Bu sebeple değişen ortam koşulları ve sistemlerin farklı ihtiyaçlarına bağlı olarak doğru oring seçimi yaparken kullanılan karar kriterleri farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, otomotiv sektörü için geliştirilen konveyör sisteminde kullanılmak üzere yapılacak olan oringin seçimini etkileyen karar kriterlerinin Bulanık Bilişsel Haritalama yöntemi ile analizini yapılmıştır. Çalışmada yer alan sisteme özgü olan oring seçimini etkileyen kriterler ortam sıcaklığı, konveyör üzerinden geçen ürünlerin sürekliliği olmadığından dolayı konveyör sistemin kesikli çalışması ve bu sebepten dolayı oringin öteleme direncine çok fazla maruz kalması gibi fiziki ve kimyasal kriterler ele alınmıştır. Kriterler arasındaki nedensellik ilişkisinin şartlara uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla farklı alanlarda çalışan uzmanlardan nedensellik ilişkisini sözel olarak ifade eden bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması geliştirilen MATLAB tabanlı Bulanık Bilişsel Haritalama uygulaması ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda oring seçimine etki eden kriterlerin birbiri üzerinde etkisini anlamlandırmak için çalışmada yer alan uzmanların görüşler göz önüne alınarak farklı senaryolar geliştirilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, otomotiv sektörü için geliştirilen konveyör sisteminde kullanılmak üzere yapılacak olan oringin seçimini etkileyen karar kriterleri arasındaki nedenselliğin değerlendirilmesi ve farklı senaryolarla yorumlanması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Bilişsel Haritalama, Malzeme Seçimi, Sızdırmazlık Ekipmanları, MATLAB 


Keywords: