BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürcan SAYARAL
HAFİF RAYLI TASITLARDA SOGUTMA YUKU HESABI
 
Bu çalışmada beş modül ve 54 koltuk kapasiteli hafif raylı taşıt (LRT) sınıfında olan bir demiryolu taşıtının sabit durum soğutma yükü hesaplanmıştır. Hafif raylı taşıtlarda kullanım için belirlenen malzemelerin ve malzeme kalınlıklarının analizlerle uygunluğunun doğrulanması sonucunda, iklimlendirme ünitesi seçim adımına geçilir. Hafif raylı taşıtta kullanılan malzemeler üretilebilirlik, maliyet ve ağırlık konuları göz önünde bulundurularak statik ve dinamik analizler sonucunda belirlenmiş nihai ürünlerdir ve iklimlendirme ünitesinin soğutma yükü hesaplamasına dâhil edilmiştir. Yapılan soğutma yükü hesaplamasında, demiryolu taşıtında bulunan yolculardan kaynaklanan ısı, iletim ve taşınım ile gerçekleşen ısı, güneş ışınımından kaynaklanan ısı, taze hava girişinden kaynaklanan ısı ve taşıt içi ısı yayınımına neden olan aydınlatmalardan kaynaklanan ısı göz önünde bulundurularak iklimlendirme ünitesinde gerekli olan soğutma gücü elde edilmiştir. Yapılan hesaplamaya göre hafif raylı taşıtta iklimlendirme ünitesi seçimi gerçekleşmiştir. Seçilen İklimlendirme ünitesi özellikleri, hava kanalı modellemeleri tasarım aşamasında ANSYS-FLUENT analiz programı kullanılarak analizlerde değer olarak kullanılacaktır. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda hafif raylı taşıt modelindeki iklimlendirme elemanları tasarımı tamamlanarak üretim aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Soğutma yükünün kullanıldığı hafif raylı taşıt tasarımı CATIA V5-6R2018 tasarım programı kullanılarak modellenmiştir. Yapılan tasarım içerisine 54 adet insan modeli eklenerek, gelecek çalışmalarımızda yolcular üzerindeki ısıl konfor parametreleri incelenmesi ve taşıt içi yerleşimin bu çalışmaya göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle oluşturulan hafif raylı taşıt modeline ek olarak hava akışının gerçekleşeceği taşıt boşluk hacmi de modellenmiştir. Modeller üzerinde ortaya çıkan sonuçların, hava kanalı tasarımının ve iklimlendirme ünitesinin değerlendirilmesinde referans olarak kullanılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sayısal veriler, gelecekteki çalışmalarımızda demiryolu taşıtlarında termal konfor hakkında bilgi edinmek için kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hafif Raylı Taşıt, İklimlendirme ünitesi, Soğutma Yükü, Termal Konfor 


Keywords: