BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ÇAKIR, Mehmet KAYA
HAVA ARACI BAKIMINDA KULLANILAN TAKIM ÇANTASININ YÖNETİMİ VE TAKİBİNDE RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMİNİN KULLANILMASI
 
Radyo frekansı tanımlama (Radio Frequancy Idendification)( Rfid) teknolojisini kullanarak etkin bir takım yönetimi ile, doğru, tam ve gerçek zamanlı bilgiyi kaydedip, kaybolan takımın en kısa zamanda nerede ve ne zaman orada olduğunun tespit edilmesiyle, insan hatalarından kaynaklanan Yabancı Madde Hasarı (YAMAHA)’ nın önlenmesi, uçuşların planlanan saatinde emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi ve uçuş öncesi, uçuş sonrası ve diğer planlı bakımlar yapılırken kullanılacak olan takımların, özel aparatların hava aracı malzemelerine ve takımın kendisinde oluşabilecek zararların önlenmesi, yine bu sayede bakım esnasında kullanılacak olan takımların daha önceden biliniyor olmasıyla zamandan tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Takım çantası tasarımı yaparken teknik dokümanlardan, literatürden ve bakım tecrübelerinden yararlanılmıştır. Takım çantası kullanımında, daha önceden belirli ise, hava aracı ve yapacağı görev de aldığı takımlarla beraber kaydedilerek hem takım kaybolduğunda ilk önce o bölgenin aranması sağlanacak hem de başka kullanıcılar tarafından aynı takımlar kullanılacaksa gerekli koordine sağlanarak takımlar karşılıklı kullanılabilecektir. Hava aracı üzerinde bakım işlemi sonrasında, takımın kaybolması nedeniyle, uçuşların zamanında yapılamaması, yanlış takım kullanımından kaynaklı malzemelerde oluşabilecek hasarlar ve yine kaybolan takımın emniyetsiz durumlar oluşturması gibi nedenlerle karşılaşılacak olan can kaybı ve yüksek maliyetler önlenebilecektir. Rfid sistem bileşenlerindeki teknolojik gelişmelerle beraber kullanımının yaygınlaşması, maliyet, ergonomi ve etki alanı gibi birçok özelliğinde yaşanacak olan gelişmeler sayesinde kullanımının yaygınlaşması, bu sistemin daha çok alanda görüleceği düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmanın literatürde ilk olarak yer alması ve yüksek maliyetleri önleyeceği düşünüldüğünde çalışmamız önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Radyo Frekansı Tanımlama, Takım Yönetimi, Uçak Bakım 


Keywords: