BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Figen ÇELİK, Tülin GÖRGÜLÜ
HAVALİMANI TERMİNAL BİNALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: LEED SERTİFİKASI ÇERÇEVESİNDE HAVALİMANI TERMİNALLERİNİN İRDELENMESİ
 
İnsanların en kısa sürede bir yerden başka bir yere ulaşmasını sağlayan havacılık sektörü her yönü ile küresel gelişmenin önemli bir aktörü haline gelmiştir. Diğer ulaşım modlarına göre yolcu ve kargo taşımacılığı istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürürken günümüzde havacılık sektöründeki toplam harcama küresel GSYH’nın yüzde 1’ine eşit bir düzeye gelmiştir. Sektörün aynı zamanda turizm, ticaret, hizmet, pazarlama ve yabancı yatırım sektörlerini de desteklediği düşünülürse ulaştırma modları arasındaki önemi anlaşılmaktadır. Öte yandan, sektör sosyo-ekonomik yararlar sağlarken çevreye etkisi tartışılmaktadır. Havacılık sektörü bu imajları yok etmek amacıyla “Yeşil Yapı” sertifikasyonuna önem vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; havalimanı terminal yapılarının tasarımının sürdürülebilir havacılık bileşeni olarak ele alınmasının önemini vurgulamaktır. Yakın zamana kadar tasarım ayağı zayıf bırakılsa da günümüzde havacılık otoritelerince “yeşil havalimanı tasarım kılavuzları” oluşturulmaya başlanmış ve ne inşa edildiğinden çok nasıl inşa edildiği önem kazanmıştır. Bu tasarım kılavuzlarının temellerini LEED sertifikası üzerine kurmaları, dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan yeşil yapı sertifikasyon sistemlerinden biri olması nedeniyle LEED Sertifika Sistemi araştırma konusu olarak seçilmiştir. LEED sertifikası alan terminaller kategorilerinde ilk olmaları nedeniyle seçilerek, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada havalimanlarında tercih edilmesi gereken amaç ve hedefin, sadece işletme boyutunda değil, planlama ve yapım süreciyle beraber bir bütün olması gerektiği, havalimanlarında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesini temin ve tesis etmek için “çevre için tasarım” yaklaşımı ile tasarlanması ve sürdürülebilir yapım uygulamaları yaklaşımları ile inşa edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, tasarım unsurunu da sürdürülebilirliğin bir unsuru olarak ele alması nedeniyle benzerlerinden ayrılacağı ve daha sonra bu konuda çalışma yapacaklara kaynak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Havacılık, LEED Sertifikası, Sürdürülebilir Havalimanı, Sürdürülebilirlik 


Keywords: