BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış MAHMUTLUOĞLU
HEYELANLAR İÇİN GEOTEKNİK TASARIMA İLİŞKİN VAKA ANALİZİ
 
Cizre-Şırnak Devlet Yolu yapım işi, 1997 yılında merkez ihale olarak ihale edilmiştir. 2003 yılında, projenin yeniden yapılandırılarak, 4 şeritli bölünmüş yol olarak inşa edilmesine karar verilmiştir. Yol çalışmaları devam ederken, Cudi Tüneli civarında yarma şevlerinde heyelanlar meydana gelmiştir. Yol çalışmaları, km:11+700-17+245 arası "Cudi Tüneli Öneri Varyant Hattı", mevcut Cudi tünelinin çıkışından km:11+700 olarak başlar. Km:11+770-12+160 arasını bir viyadük ile, km:12+210-12+950 arasını ise tünel ile geçen güzergâh, "Beyaz yol tepe"' nin batı yamacını kat ederek km:17+245’te mevcut projeye bağlanır ve son bulur. Şev mekanizmasının meydana geldiği bölge, Cudi Tüneli Varyantı (km: 11+700-17+245 geri / 18+829 ileri) arasına ait devam etmekte olan yol yapım çalışmaları esnasında, km: 13+400-15+010 arasındaki sağ yarma şevlerinin bulunduğu bölgedir. Söz konusu heyelanların mekanizmasının belirlenmesi ve ilgili çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle süreksizlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ardından, Cizre-Şırnak Devlet Yolu (Cizre-Silopi) Ayrımı-kömür ocakları arası (km: 11+700-17+245 geri / 18+280 ileri), Cudi Tüneli Varyantı km: 13+400-15+010 arası “Sağ Yarma Şevleri Kaya Heyelanı Kesin Proje Geoteknik Araştırma Programı" doğrultusunda 2 farklı kesitte 8 adet sondaj yapılmıştır. Sondajlar sonrasında sondaj kuyularından inklinometreler vasıtasıyla ölçümler alınmış; alınan ölçümler neticesinde heyelan mekanizması belirlenmiştir. Çalışmalar sonucu elde edilen bulgular "Heyelan Mekanizmasının Değerlendirilmesi" bölümünde aktarılmıştır. Ayrıca "Cudi Tüneli Varyantı km: 11+700-17+245 geri / 18+280 ileri arası “Kesin Proje Geoteknik Etüt Raporu ve Geoteknik Araştırma Planı" kapsamında gerçekleştirilmiş sondaj ve laboratuvar çalışmalarından da yararlanılmıştır. (Çalışma ile ilgili tüm belgelerin kullanılabilmesi için TCK 9. Bölge’den kurum izni bulunmaktadır)

Anahtar Kelimeler: Heyelan, şev, inklinometre, arazi çalışmaları 


Keywords: