BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman ASİ, Aslı ÖZSOY
HİDROLİK SİLİNDİR İMALATINDA TERMAL SPREY KAPLAMA UYGULAMALARI
 
Hidrolik silindirler, inşaat, madencilik, enerji, gemi, offshore gibi çok farklı alanlarda doğrusal hareket elde etmek amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrolik silindir tasarımında ve imalatında, özellikle offshore ve denizcilik alanında kullanılan hidrolik silindirlerin çalışma ortamlarından dolayı yüksek korozyon, aşınma, yorulma dayanımına sahip olmaları ve çalışma basınçları altında kendilerinden beklenilen yüksek performansı sağlamaları için, malzeme, kaplama ve sızdırmazlık elemanlarının uygun seçiminin yapılması gerekmektedir. Hidrolik silindirlerdeki millerinin imalatında genel olarak sert krom kaplamalı düşük ve orta karbonlu çelikler ile paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Ancak sert krom kaplı hidrolik silindir milleri offshore ve denizcilik sektöründe kullanılan ve yüksek aşınma ve korozyon dayanımı istenilen yerlerde çok yetersiz kalmaktadır. Çünkü sert krom kaplamanın sertliğinin ve kaplama kalınlığının düşük olması ve korozyon direncinin değişik çalışma şartlarında yetersiz kalması bu durumu önemli oranda etkilemektedir. Ayrıca, sert krom kaplamalar zehirli kimyasalları (hegzovalent Cr) içermektedir. Hegzovalent Cr insanlar için kanser yapıcı zehirli bir kimyasal bileşiktir. Sert krom kaplamanın kırılgan yapısından dolayı kaplama bölgelerinde mikro çatlaklar meydana gelmektedir. Bu durum ise yüzeyde kısmi korozyon bölgelerinin meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Bunun yanında paslanmaz çelik malzemelerin maliyeti çok yüksek olmakta ve işlenebilirlik kabiliyetleri düşüktür. Termal sprey kaplama yöntemleri kullanılarak hidrolik silindir milleri farklı seramik malzemeler ile kaplamaları yapılarak mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre daha yüksek performans/maliyet ilişkisi sağlayan hidrolik silindirler imal edilebilmektedir. Bu çalışmada, termal sprey kaplama yöntemleri ile hidrolik silindirlerin kaplamalarının yapılmasında proses seçimi, uygulama alanlarına göre kaplama malzemelerinin belirlenmesi, çalışma ortamlarına göre performanslarının karşılaştırılması, mevcut kullanılan hidrolik silindirlere göre avantajlarının ortaya konulması için yapılan çalışmalar anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik silindir, Termal sprey kaplama, Krom kaplama, Aşınma, Korozyon. 


Keywords: