BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre Emin KECHAGIA, Abdussamet ARSLAN
HIZLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE EVRİŞİMLİ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK YAPI STABİLİTESİ TAHMİNİ
 
Günümüzde sıklıkla depremler, seller gibi doğal afetlerde ne yazık ki birçok insan yaşamını yitirmektedir. Bunun nedeni, insanların hala mühendislik hizmetini tam alamamış, bakımsız, kalitesiz malzeme kullanılmış, uygun olmayan zeminlere inşa edilen yapılara sahip olmalarıdır. Hızla artan yapılaşmaya karşı bilgisayar destekli etkili bir hızlı değerlendirme yönteminin geliştirilmesi biz insanların can güvenliği için önemlidir. Netice olarak şehirlerde oluşan bu yapılaşma için hala etkili ve çabuk sonuç verebilen bilgisayar destekli bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bunun yanı sıra son yıllarda bilgisayar teknolojilerinde özellikle yapay zekâ ve derin öğrenme alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda etkili bir şekilde kullanılmışlardır ver kullanımları her gecen gün artmaktadır. Yapılan bu çalışmada yapay zekâ tekniklerinden olan evrişimli sinir ağları ve görüntü sınıflandırmada sıkça kullanılan VGG-16 mimarisi kullanılarak yapıların stabilitesi hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. İncelenecek olan yapı görsel açıdan 15 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme esnasında yapının iç mekân (kolon, kiriş, döşeme-duvar birleşimleri) ve dış cephe görüntülerinden faydalanılmıştır. Çalışmada ikili sınıflandırma yöntemi ve python programlama dili kullanılmıştır. VGG-16 mimarisi ile eğitilen modeller en düşüğü %68,32 olmak üzere genellikle %90 oranında doğruluğa ulaşmıştır. Yapılan bu çalışmanın başarıya ulaşması durumunda etkili bir durum tespiti yönteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle, hasar almış yapılar veya riskli durum tespit edilen yapılar deprem veya herhangi bir doğal afete maruz kalmadan tespit edilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Hızlı Değerlendirme Yöntemleri, Evrişimli Sinir Ağları, Riskli Yapılar, Deprem 


Keywords: