BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlker KILIÇ, Merve ÖZAYDIN, Eyüp AYAN, Ekrem ALTUNCU
HIZLI KAİZEN TEKNİĞİ İLE BLOWN EKSTRÜZYON MAKİNELERİNDE ÜRÜN ÇEŞİTİLİĞİNİN VE ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
 
Polietilen (PE) film üretim sektöründe kalite ve proses iyileştirme faaliyetleri kapsamında çok çeşitli kalite iyileştirme metodolojisinden yararlanılmaktadır. Kaizen bunlar arasında en çok tercih edilen yalın üretim felsefesinin bir metodudur. Bu metodun uygulama esasları problem çözme yaklaşımlarına ve sistem geliştirme esaslarına dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında kaizen tekniği ile blown film üretim sürecinde üretim kapasitesini artırmak için yapılan iyileştirme ve proses geliştirme çalışmalarına odaklanılmıştır. Blown film makineleri LDPE -LLDPE-MDPE hammaddesini sıcaklık ve basıncın etkisiyle fiziksel olarak şekil değiştirip polietilen filme dönüştüren makinelerdir. Bu makineler kalıp, vida, kovan, sarıcı sistemlerden oluşmakta ve senkronize bir şekilde çalışmaktadır. Bu sistemlerde üretim performansını belirleyen en önemli parametreler hız, sıcaklık ve basınçtır. Kaizen çalışmaları kapsamında kalıp tasarım modifikasyonuyla ürün çeşitliliği ve eş zamanlı olarak yüksek yoğunluklu hammadde çeşitliliği de kazandırılmaya çalışılmaktadır. İlave ekipman tasarımı (sıcak dilme mekanizması), üretimi ve sisteme entegrasyonu sonrasında üretim kapasite iyileşmeleri takip edilmiştir. Hızlı kaizen tekniği kullanılarak yürütülen bu çalışmada PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önle) döngüsünün adımları sistematik bir şekilde uygulanarak iyileştirme faaliyetleri raporlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda hızlı kaizen tekniğinin başarılı bir şekilde uygulanabildiği ispatlanmıştır. Ölçüm verileri 3 aylık bir periyotta takip edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Aylık olarak %11 oranında proses verimliliği artışı, ürün çeşitliliğinde belirgin artış, yaklaşık 10 ton üretimde kapasite artışı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PE, Sistem Tasarımı, Üretim Verimliliği, Kaizen 


Keywords: