BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berkay ERGÜR, Ahenk YILGIN DAMGACI
İÇ MEKAN TASARIMI - KONSEPT YAKLAŞIMININ KURUM KİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ: GAZİMAĞUSA KAHVE DÜKKANI ÖRNEĞİ
 
İç mekan tasarımı yaparken fonksiyon ne olursa olsun ilk adım, tasarımın amacının belirlenmesi; ne için veya kim için hizmet edeceğininin saptanmasıdır. Tasarım bir kurum ve/veya işletme için gerçekleştiriliyorsa, en doğru ve fonksiyonel çözümler için, kurumun yapısal analizlerinin gerçekleştirilmesi ilk amaç olmalıdır. Mekanın tasarlanacağı yer, konum, çevresel etmenler, bölge kimliğinin yanı sıra tasarımını yapacağımız kurumun kültürü, kurumsal yaklaşımı, kurumsal iletişimi ve bunların sentezinde oluşan kurum imaj etkisinin, konsept yaklaşımlar üzerinde ki payının çok büyük olduğu saptanmıştır. Kurumun kimliği ve hedefleri mekan atmosferi yaratmaya yönelik biz tasarımcılara önemli ipuçları sunmaktadır. Mekan üzerinde verilen her karar renk, doku, biçim, malzeme, ergonomi, aydınlatma, akustik v.b seçimler aynı zamanda kurumun da bir yansıması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda konsept ve kurum kimliğinin bir bütün olarak ele alınması, tasarladığımız mekanlar için bizleri belli bir tarza ve fikre bağlı kalmamıza olanak sağlamaktadır. Araştırma kapsamında iyi ve başarılı bir tasarım için bir bütün olarak ele alınması gereken bu iki kavramın (konseptkurum) önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Mağusa şehrindeki bir kahve dükkanı alan çalışması olarak kullanılmıştır. Seçilen alan çalışmasının kurum-kimlik ilişkisi değerlendirilmiş, güçlü ve zayıf yönleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu çıkan bulgularla teorik bilgiler sentezlenmeye çalışılmış ve konsept-kurum kimliği yaklaşımlarında en çok nelere dikkat edildiği ve hangi mekanlarda hangi kıstasların ele alınması gerektiği şematik olarak analizlerle belirlenmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: İç Mekan Tasarımı, Konsept, Konsept ve Kurumsal Kimlik Bağlamı 


Keywords: