BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, Hakan KESKİN
İÇ MİMARİDE, FARKLI KOMBİNASYONLARDA ÜRETİLEN LAMİNE AĞAÇ MALZEMELERİN KULLANIMA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
 
Bu çalışma, farklı kombinasyonlarda üretilen lamine ağaç malzemelerin iç mimaride kullanıma uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.) ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) odunlarından Desmodur-VTKA (Desmodur Vinil Trieketonol Asetat) tutkalı ile beş katmanlı olarak hazırlanan lamine ahşap malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan 275 adet deney örneği üzerinde; yoğunluk TS 2472, eğilme direnci TS 2474, eğilmede elastiklik modülü TS 2478, basınç direnci TS 2595, makaslama direnci ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Deneyler sonunda, sapsız meşe ve sarıçam kombinasyonu ile üretilmiş lamine ahşap malzemelerin hava kurusu yoğunluğu 0.568 g/cm3, eğilme direnci 107.523 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10656.998 N/mm2, basınç direnci 66.359 N/mm2, makaslama direnci 9.935 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; sapsız meşe ve sarıçam kombinasyonu ile üretilmiş lamine ahşap malzemeler iç mimaride mobilya ve yapı malzemesi olarak kullanılması önerilebilir. Masif meşe-çam kombinasyonu ile üretilen lamine ağaç malzeme orta yoğunlukta ağaç malzeme özelliği göstermekle beraber, lamine katlarda farklı renkte ağaç malzemelerden oluşturulduğundan dolayı estetik görüntü de sağlanmıştır. Desmodur-VTKA tutkalı ile lamine edilmiş meşe-çam kombinasyonu ile üretilmiş ağaç malzemeler; iç mimaride; ahşap evlerin iç taşıyıcı elemanlarında, merdiven, tavan, duvar ve yer döşemelerinde, kapı, pencere, pervaz ve lambri üretiminde, mobilyaların mukavemet gerektiren iskelet elemanlarında, dekoratif amaçlı iç mekanlarda, masif mobilya üretiminde, spor ve müzik aletleri yapımında, makine ve teçhizat gibi ağır yüklerin ambalajlanmasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İç mimari, mobilya, laminasyon, ağaç malzeme, tutkal. 


Keywords: