BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Eren GÜR, Elif UBAY
III. PİŞİRİM VETROZA UYGULAMALARINDA KULLANILACAK FOSFOR ESASLI SERAMİK MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Seramik sektöründe, geleneksel seramik üreticileri müşteri talepleri ve trendlerini göz önüne alarak ürünlerine dekoratif bir görünüm kazandırmak amacıyla son yıllarda farklı sır ve tasarım uygulamalarına yönelmiş, pazarda daha önce karşılaşılmamış yeni dekoratif ürünlere merak ve ilgi günümüzde popülerliğini artmıştır. Müşteri isteklerini karşılayacak bir ürün kalitesi ve alışılmışın ötesinde seçenekler türetmek için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye paralel olarak, yaşam kalitesi ve inovatif çalışmaların günlük hayata entegre edilmesi her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Bu projede, seramik bünyelerin uygun sırlarla örtülüp, üzerine fosfor ışıldaması özelliğine sahip yeni bir kaplama malzemesi geliştirilerek pazara sunulması amaçlanmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi, ülkemiz için; firmamız için yepyeni bir adımdır. Bu uygulama sayesinde estetik ve dekoratif görünümle birlikte çok işlevli kaplamaların eldesi hedeflenmiştir. Proje çıktısı olarak; uygun pigment ve frit formülasyonları geliştirilmesi, elde edilen pigment ve fritlerin oryantasyonu için projenin geliştirilmesi, yenilikçi, işlevsel ve aynı zamanda büyük ölçüde dekoratif bir ürün geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılacak olan fosfor esaslı karo geliştirilmesi hakkında deneysel çalışmalar için bir yol haritası belirlenerek, matris oluşturulmuştur. Sarımsı-yeşil, Yeşilimsi mavi gibi pigmentler üzerinde yoğunlaşılıp, bu renklerin ışıldaması da araştırılmıştır. Piyasada iyi, kaliteli olarak nitelendirilebilecek pigment üreticileri ile iletişime geçilmiş, pigment ışıldamaları ve karakterizasyonları hakkında bilgi alınmıştır. Projenin gidişatını belirlemek adına deneysel çalışmaların başarısını tespit edebilmek için kontrol metodu ve karakterizasyon araştırmaları yapılmıştır. Bu sayede, katma değeri yüksek, sektöre yön veren ve ses getiren, müşterilerin ilgisinin oldukça fazla olacağı düşünülen bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Fosforesans özellikli karo, gün ışığını depolayacak, karanlık ortamda ışınım sağlayacak, ışıldama süresi yüksek, güçlü ışınım sağlayan ve bu sayede çevrenin ilgisini çekecek, müşteri populasyonunu artırılabilir kılan, yenilikçi bir ürün geliştirilmesi, bu projenin en somut hedeflenen çıktısıdır. Duvar karosu bünyelerinin angop, sır aplikasyonlarından sonra üçüncü bir aplikasyon olarak nitelendirilebilecek olan III. pişirim ile dekorasyon amacıyla son aplikasyon olarak fosfor ışıldama özelliğine sahip malzemelerin kullanılması ile nihai ürün kaplanmıştır. Ülkemiz ve firmamız için yepyeni bir adım olan fosforlu karo üretimi ile piyasada rekabet artırılacak, seramik sektöründe ses uyandıracak, sektöre yön veren büyük bir adım atılmış olunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fosforesans, Frit, Seramik Karo, III.Pişirim 


Keywords: