BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kemal KALAYCI, Onur DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU
İKİ YÖNLÜ ÜÇ SEVİYELİ T-TİPİ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN SÜREKSİZ AKIM MODUNDAKİ ANALİZİ
 
Günümüzde elektrik talebinin artması, çevresel sorunlar ve enerji krizi endişeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hibrid sistemler daha fazla dikkat çekmektedir. Tüm yenilenebilir enerji kaynakları rastgele değişen özelliklere sahiptir ve bu nedenle yüklere güvenilir güç sağlamak için bir enerji depolama sistemine ihtiyaç vardır. Bu depolama sistemi ile DA bara arasındaki iki yönlü güç akışını yalnızca iki yönlü DA-DA dönüştürücüler sağlayabilir. İki yönlü DA-DA dönüştürücülerde, üç seviyeli topolojiler, iki seviyeli topolojilere göre anahtarlama elemanlarında daha düşük gerilim stresi oluşturduğundan iki yönlü güç aktarmada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Üç seviyeli topolojiler, I-tipi NPC ve T-tipi NPC olmak üzere iki çeşittir. T-tipi NPC anahtar kombinasyonu, I-tipi NPC anahtar kombinasyonuna göre daha güvenilirdir. I-tipi NPC anahtar kombinasyonunda bulunan fazladan iki diyot, T-tipi NPC anahtar kombinasyonunda bulunmamaktadır. Bu nedenle T tipi NPC anahtar kombinasyonu akım yolunu kısaltarak iletim kayıplarını azaltmaktadır. T-tipi NPC anahtar kombinasyonunda, I-tipinde bulunan fazladan iki anahtar olmadığından maliyeti daha düşüktür. T tipi anahtar kombinasyonu avantajlarından dolayı iki yönlü güç aktarımında kullanılmış ve sürekli akım çalışma modunda (CCM- Continuous Conduction Mode) analizi henüz yapılmıştır. Bu çalışmada, iki yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürcünün süreksiz akım çalışma modundaki (DCM- Discontinous Conduction mode) detaylı analizi yapılmıştır. İki yönlü T-tipi DA-DA güç aktarımı topolojisini DCM modundaki çalışmasını doğrulamak için PSIM programı yardımıyla benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim çalışmasında kontrol yöntemi olarak sadece faz kaydırmalı (SPS) modülasyon kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DCM, İki Yönlü, DA-DA Dönüştürücü, T-tipi, Sadece Faz Kaydırmalı (SPS) 


Keywords: