BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu AKIN, Hakan GÖKDAĞ, Hilal DOĞANAY KATI
İKİLİ KOLTUKTA AHŞAP SIRTLIĞIN İLETKENLİĞE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
ÖZ: Bu çalışmada ikili bir yolcu koltuğunun zeminden gelen titreşime karşılık ileri geri doğrultudaki titreşim iletkenliği sayısal olarak incelenmiştir. Hesaplamalar ANSYS Random Vibration ortamında gerçekleştirilmiş, koltuk ayaklarından uygulanan ivme PSD değerlerine karşılık koltuk üst çerçevelerinin üzerinde belirli noktalardan çıkış ivme PSD değerleri hesaplanmış, bu ikisinin oranından iletkenlikler elde edilmiştir. Ahşap sırtlık eklenmesi halinde bazı doğal frekansların biraz arttığı bazılarının da azaldığı görülmüştür. Bu durum, eklenen parçanın hem kütle hem de katılık özelliklerinin koltuğun dinamik özelliklerini etkilediğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda ahşap katman eklendiğinde maksimum iletkenlik değerlerinin düştüğü fakat yüksek frekanslarda özellikle sol ayaktan ivme uygulandığında iletkenliklerin bir miktar arttığı görülmüştür. Bu değişimlerin ahşap eklendikten sonra yapının sönüm ve mod şekillerini etkilemesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Titreşim, İletkenlik, Random Vibration, İvme PSD, Sönüm ABSTRACT: In this study, the back and forth vibration transmissibility of a double passenger seat against the vibration coming from the ground is numerically investigated. Using the ANSYS Random Vibration Module in response to the acceleration PSD values applied from the seat brackets and the output acceleration PSD values from certain points on the seat frames were calculated. Transmissibility was obtained from the ratio of these two. It has been observed that some natural frequencies are slightly increased and some are decreased when a wooden backrest is added. This shows that both the mass and stiffness properties of the added part affect the dynamic properties of the seat. It has been observed that some natural frequencies are slightly increased and some are decreased when a wooden backrest is added. It is evaluated that both the mass and stiffness properties of the added part affect the dynamic properties of the seat. Keywords: Vibration, Transmissibility, Random Vibration, Acceleration PSD, Damping

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Koltuk titreşimi, İletkenlik, Rastgele Titreşim, İvme PSD, Sönüm 


Keywords: