BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet ÇELEBİ
İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN ÇEVRE VE İSG YÖNETİMİ
 
Üretim yapan tesislerde çevre ve iş güvenliği boyutunda yasal mevzuatlara zorunlu uyumun yanında; temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Bu çalışmaların standartlaşmış yönetim sistemleri ile desteklenmesi, çevresel ve iş güvenliği ile alakalı riskleri ortadan kaldırmada veya en aza indirmede avantaj sağladığı bilinmektedir. Yönetim sistemi uygulanan kuruluşun kapsamı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri, kurumsal yetki ve sorumluluklar, yapılan her bir faaliyet ve proseslerinin net bir şekilde belirlenmesi risk değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli birer aşamalardır. Bu çalışmada ilaç üretimi sektöründeki uygulamalar, kullanılan makine ve ekipmanlar da dikkate alınarak oluşturulan ISO 45001 iş güvenliği ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemlerinin amaç ve hedefleri ortaya konulmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için alınan aksiyonlar, sistemin işleyişi için oluşturulan prosedürler, talimatlar ve kontrol formları, iç tetkikler ve saha kontrollerinde izlenen yol, tehlike tanımlamaları çevresel risk boyutlarını belirlemede kullanılırlar. Bu bağlamdaki değerlendirmede kullanılan metotlar, ortaya çıkan uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve bu uygunsuzlukların tekrar yaşanmaması için yapılan faaliyetle, çalışanların yetkinlikleri arttırmak ve iş güvenliği faaliyetlerine katılımını sağlamak için uygulanan yöntemler çalışmanın ana bileşenleridir. Ayrıca sistemin işleyişi için ihtiyaç duyulan kaynaklar, farkındalık için yapılan çalışmalar, acil durumlara hazır olma ve müdahale için oluşturulan prosesler, sektöre ait yaşanmış iş ve çevre kazaları ve bunlar için yapılan iyileştirmeler, sistemin etkinliğinin belirlenmesi için yapılan performans değerlendirmesi için en iyi yönetim şekli ortaya konulmuştur. Endüstriyel bağlamda ilaç sektörü çevresel olarak en hassas olan sektörlerden biri olduğu ve bu konuda en iyi yönetim metodunun sürekli uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç endüstrisi, İSG, Çevresel etki, Yönetim 


Keywords: