BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sultan ALDIRMAZ ÇOLAK, Yusuf ACAR
İNDİS MODÜLASYONLU DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR REFERANS TABLO BELİRMELEME YÖNTEMİ
 
Yeni nesil ve gelecek nesil kablosuz haberleşme sistemlerinde her geçen gün oluşan ihtiyaçları karşılamak adına yeni yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan dik frekans bölmeli çoğullama tekniği 4. Nesil haberleşme sistemlerinde kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle, Uzun Dönem Evrim (LTE) de bu yöntemin kullanıldığını biliyoruz. Dik frekans bölmeli çoğullama sayesinde kablosuz haberleşeme sistemlerinde bozucu çoklu yol etkileri azaltılarak semboller arası girişim engellenmektedir. Son zamanlarda ise dik frekans bölmeli çoğullama yöntemi üzerinde yoğun çalışmalar yapılarak çok etkili teknikler literatüre kazanılmıştır. Bu etkili tekniklerden biri olan indis modülasyonlu dik frekans bölmeli çoğullama yöntemi gelecek nesil haberleşme sistemleri için umut vaat edici bir teknik olduğu gösterilmiştir. Bu yöntem klasik dik frekans bölmeli çoğullama tekniğindeki alt taşıyıcılar bloğunu alt gruplar halinde ayırmaktadır. Ardından bu gruplar için tasarlanmış olan referans tabloya göre bazı alt taşıyıcılar iletim anında aktif veya pasif olmaktadır. Böylelikle aktif olan alt taşıyıcı indisleri ve o aktif taşıyıcılar üzerinden iletilen semboller ile veri iletimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin birçok açıdan dik frekans bölmeli çoğullama tekniğinden daha iyi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ise daha etkili bir referans tablo yapısı önerilmiştir. Alıcıda kanal durum bilgisinin olduğu varsayımı ile iletim anında aktif olacak alt taşıyıcı indislerinin önerilen referans tablolarında eşit sayıda olması gerektiği gösterilmiştir. Bilgisayar benzetimlerinden de görüleceği üzere bit hata oranı grafiğinde tüm sinyal gürültü oranlarında yaklaşık 1 dB lik kazanç elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İndis Modülasyonu, Dik Frekans Bölmeli Çoğullama, Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler, Uzaysal Modülasyon 


Keywords: