BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlıcan SAHİLLİOĞULLARI, Hande ALADAĞ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI
 
Küreselleşme, gelişen teknolojiler, kullanıcı gereksinimlerin sürekli değişmesi, inşaat projelerinin içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamı gibi nedenlerle birlikte inşaat projelerin karmaşıklığı ve belirsizlik altında olma boyutları, inşaat projelerinin performansını etkilemektedir. İnşaat projelerinin doğası gereği sahip olduğu karmaşıklık da göz önüne alındığında proje başarısını sağlamak için, inşaat projelerinin mevcut yönetim yaklaşımlarından ziyade, inşaat uygulamalarının karmaşık ve belirsiz gereksinimleri için yaratıcı çözümleri kolaylaştıran, değişimin müşteri için katma değere dönüştürülebileceği yeni yönetim yaklaşımlarını adapte etmesi gerekmektedir. Proje yönetimi alanında yükselen trendlerden birisi ise çevik (agile) yönetim yaklaşımıdır. Çevik yönetim, basit prensiplere dayanan proje yönetim metodolojilerinin genel adıdır. Bu yaklaşım, değişime uğrayan ve çalışanların örgütsel öğrenmeye ve karlılığa katkıda bulunabilecekleri kurumlara etkinlik ve verimlilik başta olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının neler olabileceğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda sırasıyla inşaat sektörünün çevik proje yönetiminin benimsenmesinden elde edeceği faydalar, inşaat sektöründe çevik proje yönetiminin uygulanabilirliği önündeki engeller yani çevik yönetim yaklaşımının inşaat sektörüne uygulanabilirliği tartışılarak, proje bilgi alanları özelinde çevik proje yönetimi yaklaşımlarının ne ifade ettiği ortaya konulacaktır. Çalışma sonuçları, çevik proje yönetiminin proje sistemlerinin unsurları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri yönetmek ve kontrol etmek amacıyla dinamik yapılı ortamda uygulanmasında önemli iyileştirmeler sunduğunu ve inşaat projelerinin genel performansına potansiyel olarak fayda sağlayabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevik, Çevik Proje Yönetimi, Çevik İnşaat, Çevik Yöntemler, Proje Yönetimi, Proje Bilgi Alanları 


Keywords: