BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma AVLİ FIRIŞ, Mehmet AYTEMİZ, Alican KAYIKÇI, Sabri Murat KISAKÜREK
IOT TABANLI, DÜŞÜK TÜKETİMLİ VE KOMPAKT ARIZA GÖSTERGE CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ
 
Günümüzde elektrik enerjisi nakil hatlarında verimliliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; gerek yer altı şebekesinde, gerekse havai hat şebekelerinde arıza gösterge cihazlarının kullanımı oldukça artmaktadır. Enerji dağıtım sistemlerindeki havai hat şebekeleri genellikle uzun hatlardan oluşmakta ve zorlu çevre koşullarına maruz kaldıklarından hassas bir konuma sahip durumdadırlar. Havai hat şebekeleri için geliştirilmiş olan arıza gösterge cihazları, özellikle kırsal şebekelerdeki arıza durumlarında üzerlerinden arıza akımı geçip geçmediği bilgisini görsel veya haberleşme vasıtasıyla bilgi olarak verebilmektedir. Böylece haberleşmesiz tiplerde saha çalışmasıyla, haberleşmeli tiplerde ise uzaktan bağlantı vasıtasıyla arızanın yeri kısa sürede bulunabilmekte, özellikle coğrafik ya da iklimsel koşullar sebebiyle arıza arama-bulma çalışmalarının zor olduğu ve zaman aldığı bölgelerde arızaya müdahale süreleri oldukça kısaltılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, enerji dağıtım şebekelerinde oluşan arızaların hızlıca tespiti ve giderilmesi adına; nesnelerin iletişimi tabanlı, düşük enerji tüketimli ve kompakt arıza gösterge cihazı geliştirilmesi suretiyle zamandan ve işletme yükünden tasarruf sağlamaktır. Çalışma kapsamında ilk olarak havai hat arıza gösterge cihazlarının haberleşmesiz ve haberleşmeli olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Haberleşmesiz cihazlar, sadece görüntülü olarak arızayı bildirmekte iken haberleşmeli cihazlar, arızanın yerini hem görsel olarak bildirmekte hem de kablosuz haberleşme altyapılarıyla merkezi denetleme kontrol ve veri toplama (SCADA) sisteminde belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmanın devamında ise enerjinin sürekliliğinin sağlanmasının yanında hem maliyet hem de uzak alan kullanımlarına uygunluk açısından düşük tüketimli ve nesnelerin interneti tabanlı (NB-IoT) arıza gösterge cihazlarının kullanımlarının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen NB-IoT tabanlı arıza gösterge cihazı, belirlenen bir lokasyonda havai şebeke üzerinde yer alan hatta monte edilerek arıza verilerine ulaşımın sağlandığı da teyit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havai Hat, Şebeke, IoT, Arıza Gösterge Cihazı 


Keywords: