BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Ezgi DOĞAN, Menduh KURTULMUŞ
ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Korozyon metallerin çevresi ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu metalik özelliklerini kaybetmesi olayıdır. Metaller doğada genellikle oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunur. Bu bileşikler metallerin en stabil halidir. Metaller bu bileşikler halinde iken serbest enerjileri en düşük durumdadır. Mineraller metalürjik fırınlarda enerji harcanarak metal haline dönüştürülür. Ancak metaller üretilirken almış oldukları bu enerjiyi geri vererek kendiliğinden doğada bulundukları hale dönmek eğilimindedir. Metallerin, elektrokimyasal süreçlerin etkisiyle aşınarak yenmesi metalik korozyon olarak tanımlanır. Metallerin, elektrokimyasal süreçler sonucunda yükseltgenmeleriyle metal oksitler veya başka metal tuzları oluşur. Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan sıvı veya gaz iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır. Buhar, kızgın yağ veya kaynar su gibi daha sıcak bir akışkan vasıtasıyla kalorifer sistemi için 70 ºC - 90 ºC sıcak su üreten eşanjörlerdir. Her iki tarafta bulunan akışkanlar korozif olmadıklarından gövde ve boruları siyah malzemeden imal edilir. Isıtıcı akışkanın kızgın yağ olması halinde çelik çekme borular, buhar ve kaynar su olması halinde dikişli siyah borular kullanılır. Kalorifer eşanjörleri, genel olarak U borulu yatay perdeli tipte dizayn ve imal edilmekle birlikte, dizayn şartlarının gerektirdiği durumlarda düz borulu veya dikey perdeli olarak da dizayn ve imal edilebilirler. Ani ısı değişimi, cebri ısı taşınımı gibi sebepler ile malzemede birleşme yerlerinde meydana gelen gerilme ve genleşmeye bağlı olarak mikroyapıda oluşan çatlaklar büyüyerek deformasyonlara sebep olmaktadır. Bu çatlakların ortadan kaldırılması için hasarlı bölge çatlaktan temizlenip orbital tig kaynak makinesi pozisyona getirilerek TIG kaynağı otomasyon ile uygulanmış ve üniform, hızlı ve hatasız çözüme ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Aşınma, Eşanjör, Cebri Isı Taşınımı, TIG Kaynağı 


Keywords: