BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra KANLI, Hatice Hande MERT
ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ İÇİN MODİFİYE EDİLMİŞ KRİSTALİN NANOSELÜLOZ KATKILI KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Faz Değiştiren Maddeler (FDMler), ısıl enerji depolama amaçlı kullanılan, sabit sıcaklıkta faz değiştirmek suretiyle ortamdaki ısıyı alarak ya da ortama salarak ısıl konfor sağlayan maddelerdir. Faz değiştiren maddeler, sahip oldukları yüksek gizli ısı kapasiteleri ve faz değişimi esnasındaki düşük sıcaklık değişimleri nedeniyle son yıllarda dikkat çeken, ısıl enerjinin depolanmasında kullanılan fonksiyonel malzemelerdir. Bununla beraber, bu malzemeler faz değişimi esnasında görülebilen sızdırma sorunu, hacim değişimi ve düşük termal iletkenlik nedeniyle uygulama noktasında bazı sınırlamalara sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu problemlerin azaltılması veya giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu malzemelerin kapsüle edilmesiyle sızdırmanın önlenmesi, hacminin korunması, dış çevreden etkilenmesinin önlenmesi ve ısı transfer alanının arttırılması mümkündür. Ayrıca birtakım katkıların ilavesiyle ısıl ve mekanik özelliklerde iyileşme sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, ısıl enerji depolama uygulamalarında kullanılmak üzere n-hekzadekan içeren şekilce kararlı kompozit FDM’lerin üretimi için destek malzemesi olarak kullanılmak üzere modifiye edilmiş kristalin nanoselüloz (CNC) varlığında hiyerarşik gözenekli yapıda karbon bazlı şablonlar başarıyla hazırlanmıştır. Elde edilen gözenekli şablonlar FDM olarak n-hekzadekan içeren şekilce kararlı kompozit FDM'lerin üretilmesinde kullanılmıştır. Gerçekleştirilen kimyasal, morfolojik ve termal analiz sonuçlarına göre üretilen kompozit FDM'ler, gösterdikleri faz geçiş sıcaklığı (Tpik-erime=22,7ºC) ve sahip oldukları yüksek ısıl enerji depolama kapasitesi (ΔHerime=117 J/g) sayesinde düşük sıcaklıktaki ısıl enerji depolama uygulamaları için önemli bir potansiyel sergilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kristalin nanoselüloz, Faz değiştiren maddeler, Kompozit malzemeler, Isıl enerji depolama. 


Keywords: