BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uraytan İNCE, Ayfer YAZGAN
İSTANBUL’DA KÜLTÜR ROTALARI, TARİHİ YARIM ADA ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Kültür rotaları, bir tema etrafında bir dizi çekiciliği bir araya getiren, turistlerin ziyaretlerinin yönlendirilmesini sağlayan ve bölgesel turizmi geliştiren alternatif bir turizm çeşididir. Kentsel mekandaki nüfus yoğunluğu nedeniyle bu noktalarda yapılacak turizm çalışmalarında turistlerin hareketliliğinin düzenlenmesi gerekmektedir. Kentler sahip oldukları tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri, farklı etkinlik alanları ve benzeri çekicilik unsurları ile turizm açısından önemli bir yere sahiplerdir. Kentsel mekanda turist hareketliliğinin düzenlenmesi noktasında kültür rotaları çalışmaları yapılmaktadır. Kültür rotaları özel sektör tarafından kültür turları bağlamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul Tarihi Yarımada içerisinde düzenlenen ve Viator websitesi üzerinden pazarlaması yapılan kültür turlarının içerik bağlamında incelenmesidir. Viator websitesinin tercih edilmesinin nedeni birçok ülkede ve şehirde düzenlenen ve farklı ilgi alanlarına hitap eden turlarla ilgili detaylı bilgi ve kullanıcı yorumlarına yer vermesidir. Çalışmanın uygulama örneğini İstanbul Tarihi Yarımada bölgesi oluşturmaktadır. İncelemede turların temaları ve tur sürelerinin dağılımı incelenmiştir. Araştırmada 8-9 Mayıs tarihlerinde Viator websitesinde Kültür Turları sekmesinde bulunan tur başlıkları incelenmiş, başlıklar altında pazarlanan turlar uygun tur kategorilerine yerleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre İstanbul Tarihi Yarımada’da pazarlanan turların 7 farklı temaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca turların ortalama sürelerinin 4 ile 8 saat arasında değiştiği görülmektedir. Tur programlarının içeriğinde bulunan tarihi, dini ve kültürel öneme sahip olan yapıların çalışma günlerinin birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Turizm, Kültür Rotaları, İstanbul, Viator 


Keywords: