BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Uğur TÜY, Abdullah ÖZKAN
KARADUT KARMAŞIĞI FORMASYONUNDA LİTOLOJİYE UYGUN MATKAP SEÇİMİ
 
Sondaj matkapları, dönme hareketinin ve yukarıdan aşağı uygulanan ağırlığın gücüyle kayaları kırarak ya da sıyırarak kuyu kazmak için kullanılır. Genel olarak bir sondaj matkabı, sondaj dizisine bağlantıyı sağlayan kısmı (shank), ana gövde ve sondaj işini yapan kazıcı yapı olmak üzere üç ana kısımdan meydana gelmektedir. Sondaj sahasına ulaşmadan önce, matkabı oluşturan bu kısımlarının üretimi ve birleşim süreci maliyet olarak, astronomik seviyelere ulaşmaktadır. Bu sebeple, sondaj faaliyeti esnasında bir matkaptan üstün performans göstermesi beklenir. Bu koşulun sağlanabilmesi için de litolojiye uygun matkap seçimi büyük önem taşımaktadır. Oluşumu itibariyle, litoloji bantları açısından heterojen yapıya sahip ardalanmalı-karmaşık formasyonların sondajında, formasyona uygun matkap seçimi ve bu doğrultuda öngörü sunabilmekte zorlaşmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan, içerisinde karmaşık litolojileri barındıran ve hangi metrajdan ne tür litoloji geleceği tahmin edilemeyen allokton yapılardan oluşmuş Karadut Formasyonu ele alınmıştır. İlgili çalışma kapsamında, Karadut Karmaşığı formasyonunun bulunduğu 2 kuyunun, 12 ¼” kuyu sondajında kullanılan PDC, Döner Konlu (Roller Cone) ve Hibrit tipi matkapların sondaj parametreleri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar grafikler haline getirilmiştir. Bu matkapların saha verileri, ilerleme Hızı (ROP) temelinde değerlendirilerek Karadut Formasyonuna uygun, optimum matkap seçimi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ise, sertliği ve aşındırma kabiliyeti açısından karmaşık litolojiye sahip Karadut Karmaşığı gibi formasyonlarda, sondaj faaliyetleri için Hibrit (Melez) matkapların kullanılmasının ilerleme hızı yönünden daha uygun olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matkap seçimi, Sondaj, Formasyon, Karadut Karmaşığı 


Keywords: