BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Aydan ÜSTÜNDAĞ
KARBÜR, EXT-CRN VE TİSIN KAPLI FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU
 
Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak Karbür, EXT-CrN (İonbond), TiSiN kaplı kesici uçlar farklı kesme parametrelerinde aşınma durumu deneysel olarak incelenmiştir. Değişken parametreler aşınma analizleri ölçülerek karşılaştırıldı. İşlenebilirlik göstergeleri olarak uygun kesici takım seçimi ve kesici takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü gibi faktörler genel olarak dikkate alınan parametrelerdir. Yüzey kalitesine etki eden faktörler; ilerleme hızı, işlenen malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç radyüsü, kesici takım kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve kesme sıvısının kullanılmasıdır. işlem sırasında, karbür, EXT-CrN(İonbond) ve TiSiN kaplı kesici takımlar kullanıldı ve bu kesici takımlarda oluşan aşınmalar incelendi. Kesicilerin karşılaştırmaları yapıldı. Bu kesicilere bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü ölçülerek optimum işleme şartları belirlendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin ölçümü, ideal ölçüm cihazı olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümlerini yapabilen, otomatik ve dinamik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözünürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçüm cihazı ile yapıldı. Deneysel çalışmada iş parçası olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen, yüksek hız çeliği DIN 1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model elde edilirken; kesici takım ağız sayısı (z), kesme hızı (v), diş başına ilerleme (f) ve kesme derinliği (a) ya bağlı olarak modeller kuruldu. Deneyde CNC tezgâhı; metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi tezgâhta deneysel işlemler yapıldı. Talaş kaldırma işleminde kullanılan değişkenler; Tezgah devir sayısı, kesme hızı, diş başı ilerleme ve kesme derinliğine bağımlı değişken kesici takımda kullanıldı. Optimizasyon için Kullanılacak olan Program Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu yardımı ile deney dataları dizayn edildi. Devir sayısı, kesme hızı, kesme derinliği ve kesici takım çapı kontrol faktörü olarak seçildi. Yüzey pürüzlülüğünü etkileyen etken faktörleri belirlemek için ANOVA analizi yapıldı. Deneysel Çalışma sonucunda TiSiN kaplı kesici uçlar ile yapılan çalışmada daha uygun yüzey kalitesi elde edildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: CNC Freze tezgahı, DIN 1.3247 Yüksek Hız çeliği, Kesme operasyonu, Aşınma,Yüzey pürüzlülüğü, ANOVA. 


Keywords: