BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aydan ÜSTÜNDAĞ, Senai YALÇINKAYA
KARBÜR FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU
 
Çalışmada, talaşlı imalat yöntemi olan frezeleme işleminde kullanılacak Karbür kesici uçlar farklı kesme parametrelerinde aşınma durumu deneysel olarak incelenmiştir. Değişken parametreler aşınma analizleri ölçülerek karşılaştırıldı. Yüzey kalitesine etki eden farklı birçok etken vardır. Bunlar Devir sayısı, ilerleme hızı, işlenen malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme derinliği, kesme zamanı, kesici takım kesme kenar açısı, takım tezgâhı rijitliği ve iş parçasının bağlanması, titreşim ve kesme sıvısının kullanılmasıdır. Talaşlı işlemede Karbür, kesici takımlar kullanıldı ve bu kesici takımlarda oluşan aşınmalar ayrıca incelendi. Yüzey pürüzlülülük değerlerinin ölçümü, ideal ölçüm cihazı olan DIN ISO, CNOMO parametrelerinin seri ölçümlerini yapabilen, otomatik ve dinamik kalibrasyon özelliğine sahip, otomatik, 1,75 /3.6 / 5,6 /17,5 mm tarama boyu seçimli, profil çözünürlüğü 0,012μm, entegre termal yazıcılı MAHR Perthometer M1 ölçüm cihazı ile yapıldı. Deneysel çalışmada iş parçası olarak, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen, yüksek hız çeliği olan DIN 1.3247 çeliği kullanıldı. Talaş kaldırma deneyleri neticesinde oluşan Yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerine ait matematiksel model kuruldu. Deney düzeneğinde kullanılan CNC tezgâhı; metrik ve inç birimlerinde ISO format programlama yapabilen FANUC kontrol üniteli O-M serisi tezgâhta deneysel işlemler yapıldı. Optimizasyon için Minitab R18.2 Paket Programı kullanıldı. Frezelemede kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkilerini belirlemek için deney tasarımı metodu kullanıldı.CNC de yapılan çalışma; Deneysel Çalışma sonucunda 6000 d/d, 120 m/d Kesme hızında, ve 0,5 mm Talaş derinliğinde optimal yüzey elde edildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: CNC Freze işleme tezgahı, DIN 1.3247 Kobalt-Molibden Yüksek Hız çeliği, Karbür kesici takım, Kesme operasyonu, Yüzey pürüzlülüğü, ANOVA. 


Keywords: