BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Recep ÜNLÜ, Adnan ÖNER,Onur ÖZTÜRK
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA İNCE AGREGA İLE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN BELLİ ORANLARDA İKAME ETTİRİLMESİYLE ELDE EDİLEN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 
Yüksek Fırın Cürufu (YFC); demir ve çelik üretimi yapan fabrikaların üretimi sonrasında atık/yan ürün olarak açığa çıkan bir malzemedir. Bu malzeme öğütülmesi sonucu mikronlu dane boyutuyla silisli ve alimünlü yapısı sayesinde inşaat sektöründe genel olarak çimento ile ikame ettirilerek kullanılmaktadır. Ancak bu çalışmada; çağımızda en çok kullanılan doğal kaynaklardan biri olan agrega ile YFC belli oranlarda ikame ettirilmesi ile elde edilen Kendiliğinden Yerleşen Betonlar’ ın (KYB) mekanik ve fiziksel özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. KYB elde etmek için hazırladığımız karışımlarda çimento miktarını sabit tutarak ince agrega miktarının %5, %10, %15, %20, %25 ve %30 oranlarında kırma kum yüksek fırın cürufuyla ikame ettirilerek deney numuneleri hazırlanmıştır. Bu numunelere ek olarak yüksek fırın cürufu ilave edilmeyen referans numunesiyle birlikte 7 farklı karışım elde edilmiştir. KYB ’lerde Cem I 42,5 R portland çimentosu, hiper akışkanlaştırıcı katkı (HA), doğal kum, kırma kum ve kırma taş kullanılmıştır. Hazırlanan betonlarda taze beton deneyi olarak T50 süresi ve yayılma deneyleri (slump deneyi) yapılmıştır. Ardından silindir, prizma ve aşınma deneyi için küp kalıplara beton dökülerek numuneler elde edilmiştir. Numuneler kür ortamında bekledikten sonra 7 ve 28 günlük basınç, yarmada çekme, eğilme dayanımı ve 28 günlük aşınma deneyleri yapılmıştır. YFC içermeyen kontrol numunesi referans alınarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre YFC ile ince agrega (kırma kum) ikame ettirildiğinde basınç dayanımında olumlu sonuçlar verdiği, aşınma direncin de ise referans numuneye göre yakın seviyede sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, Yüksek Fırın Cürufu, İnce Agrega, Aşınma Deneyi 


Keywords: