BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ceren EMİR, Furkan YAVUZ, Cem ÖZEL, Sevil YÜCEL
KENEVİR (CANNABİS SATIVA L.) BİTKİSİNDEN FARKLI MEKANİK ÖNİŞLEMLER KULLANILARAK NANOKRİSTALİN SELÜLOZ (NCC) ELDESİ
 
Bitkisel kaynaklı doğal ürünler endüstriyel uygulamalarda ve günlük yaşamda tercih edilmektedir. Bunların başında selüloz kaynaklı doğal ürünler gelmektedir. Selüloz doğadan kolaylıkla elde edilebilmesi, maliyetinin düşük olması, içeriğine eklendiği diğer malzemelere farklı özellikler kazandırması sebebiyle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde ve büyük ölçekte üretiminde kullanılmaktadır. Selülozun kimyasal yapısındaki fonksiyonel gruplarla ve modifikasyonları ile yenilikçi ve ideal özelliklere sahip malzemeler üretilebilmektedir. Selülozun nano boyutlu kristal formu (NCC) eklendiği malzemelere yüksek mukavemet ve elektromanyetik tepki gibi birçok farklı özellikler kazandırır. NCC ayrıca ince film malzemelerin yüzey morfolojisini etkileyerek, malzemelerin ışık ve su buharı geçirgenliğini, mukavemet, esneklik ve optik özelliklerini değiştirdiği bilinmektedir. NCC yeni, toksik olmama ve geri dönüştürülebilir olması sebebiyle günümüzde biyomalzeme, ilaç, gıda, kimya ve hatta uzay teknolojilerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada NCC kaynağı olarak yüksek selüloz oranı, kolay yetiştirilebilmesi sebebiyle kenevir bitkisi kullanılmıştır. Elde edilen nanokristalin selüloz numunelerin analizleri FT-IR, XRD ve SEM ile karakterize edilmiştir. Kenevirden elde edilen NCC’lerin FT-IR sonuçlarına göre başarılı şekilde nanoselüloz elde edilmiştir. XRD sonuçlarına göre yüksek seviyede saflık ve kristaliteye sahip bir selüloz elde edildiği gözlemlenmiştir. SEM sonuçları, elde edilen liflerin yüzeylerininin daha pürüzüz hale geldiğini ve asit uygulamasında sonra liflerin boyutlarında küçülme geldiği gözlemlenmiştir. Tüm bu sonuçlar NCC’lerin başarılı bir şekilde sentezlendiği göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Selüloz, Nanoselüloz kristal, Kenevir, Polimer, Malzeme 


Keywords: