BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur DOĞAN, Melike KALKAN, Muhammed Cemil DOĞAN
KENTSEL KAMUSAL MEKÂNDA KEVIN LYNCH OKUMALARI: UŞAK KENT MEYDANININ KENT BİLEŞENLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
 
Kentsel kamusal mekanlar; karşılaşmaların, etkileşimin ve paylaşımın gerçekleştiği alanlar olmaları sebebi ile kent yaşamı için önem arz etmektedir. Bu çalışmada kentsel kamusal mekanlar içerisinde değerlendirilen meydan kavramının kent bileşenleri kapsamında incelenmesi hedeflenmiş, bu inceleme için Uşak ili merkez ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Hükümet Konağı Meydanı isimleri ile de bilinen kent meydanı seçilmiştir. 1953 tarihinde il statüsüne kavuşan Uşak ilinde bu tarihten itibaren valilik yapısı önünde kullanıcılarına karşılaşma ve toplanma alanı olarak hizmet veren kent meydanının yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Zaman içinde meydanda bulunan kentsel mobilyalarda ve peyzaj öğelerinde değişiklikler olmuşsa da söz konusu kentsel kamusal mekân, kent belleğinde önemli bir yer arz etmektedir. Çalışmada öncelikle kentsel kamusal alanın ve meydanların tanımlarına yer verilmektedir. Kevin Lynch’in Kent İmgesi kitabında değindiği kent bileşenleri açıklanmakta, çalışılan alan ile ilgili tarihi bilgilere, analizlere ve bulgulara yer verilmektedir. Meydanın doluluk- boşluk, yeşil alan ve yapı fonksiyon analizleri yapılmıştır. Meydanın güncel ve eski fotoğraflarına yer verilmiş, geçirdiği değişimler belirtilmiştir. Yollar, sınırlar, bölgeler, odak ve işaret noktaları bileşenleri bağlamında değerlendirilen meydan ve çevresinde, bu bileşenler tespit edilmiş ve grafik olarak ifadelendirilmiştir. Yapılan ilk analizler ile kent bileşenleri bağlamında yapılan incelemeler karşılaştırılmış ve ilişkili olup olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde çalışma alanının kent bileşenlerini karşılaması/karşılamaması durumu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kentsel Meydan, Lynch, Kent, Uşak 


Keywords: