BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bülent CENGİZ
KENTSEL YAŞAM KALİTESI-REKREASYON ALANLARI ETKILEŞIMI
 
Hızla artan teknolojik gelişmeler ve kentleşme kent insanının hareketlerinin azalmasına neden olmaktadır. Azalan fiziksel aktiviteler, sağlık ve kentsel yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etki göstermektedir. Kentsel yaşam kalitesini artırmak hem kentlinin sağlığı hem de sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve yeşil alanların kalitesi kentsel yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olmaktadır. Kentsel yaşam kalitesini artırmak için kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında rekreasyon alanları özel öneme sahiptir. Kentsel peyzajın bileşeni olan rekreasyon alanları diğer kentsel alan kullanımları ile bağlantılı, güvenli, erişilebilir ve çeşitli rekreatif etkinliklere olanak sunan ve farklı sosyo-kültürel yapıya hitap edecek şekilde bütüncül planlanmalıdır. Rekreasyon alanları, kent insanları için fiziksel aktivite ve spor olanağı sağlarken halkın gerek ruhsal hem de fiziksel olarak aktif ve sağlıklı olmalarını desteklenmektedir. Rekreasyon alanları, kentte yaşayan insanların kentsel yaşam kalitelerinin yükseltilmesini etkilediğinden dolayı rekreasyonel alanlar ile kentsel yaşam kalitesi arasında önemli etkileşim söz konusudur. Bu bildiride, kentsel yaşam kalitesi ve rekreasyon alanlarının etkileşimini ortaya koyan örnekler sunulmaktadır. Kentsel rekreasyon aktivitelerinin insan sağlığı açısından sağladığı faydalardan bahsedilmektedir. Fiziksel aktivite ve sporun sağlıklı yaşam açısından öneminin vurgulandığı bu çalışmanın sonucunda ise kentsel yaşam kalitesi üzerinde rekreasyon alanlarının nitelik ve nicelik yönünden peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel yaşam kalitesi, kentsel peyzaj, rekreasyon, fiziksel aktivite, spor 


Keywords: