BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tercan Kemal BEYAZ, Yağmur UĞURLU
KONFEKSİYON İŞLETMESİ DİKİM BÖLÜMÜNDE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİ KULLANILARAK VERİMLİLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
 
Tekstil ve konfeksiyon işletmeleri verimlilik düzeylerini tespit edebilmek, verimlilik oranlarını artırmak ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla verimlilik ölçümleri yapmaktadır. Kaynakları iyi kullanabilmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilecek en etkili araçlardan birisi İş Etüdü Metodudur. İş Etüdü Metodu sadece verimliliği artırmak için değil, üretim planlanması ve hat dengeleme problemleri alanlarında da kullanılmıştır. Gün geçtikçe zorlaşan rekabet koşulları, işletmeleri istenen kalitedeki ürünü daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle üretmeye zorlamaktadır. İş ve zaman analizi, üretim hattının en ayrıntılı şekilde incelenerek değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Böylece hat dengelemesi, yerleşim düzeni ve kritik noktaların tespiti yapılarak sorunların nasıl çözüleceğine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, dikimhane bölümünde üretim mühendisleri tarafından zaman etüdü çalışması yapılarak her operasyonun standart zamanları oluşturulmuştur. Bununla birlikte bantta dikilen her model için hat dengeleme çalışması yapılmıştır. Model süreleri oluşturulmuştur. Günlük üretim hedefleri verilmiştir. Hat dengeleme çalışmalarının yanında makina yerleşim planları oluşturulmuş iş akış şemaları çizilmiştir. Yapılan çalışmanın doğruluğunu teyit etmek için üretim sahasında bulunan dikim bandı 4 ay boyunca takip altına alınmıştır. Alınan sonuçların sonunda performans ölçümü yapılıp yetkinlik planları oluşturulmuştur. Elde ettiğimiz veriler ile verimlilik ölçümü ve analizleri gerçekleştirilmiştir. Verimlilik ve kişisel performans ölçümünün verilere dayanarak yapılmasına katkı sağlamıştır. Yapılan bant dengeleme çalışmaları ile operasyonlar doğru kişi yükleri verilerek doğru eleman ataması gerçekleştirilmiştir. İş akış şemaları ve makine yerleşim planlarına uygun hareket ederek kaybedilen zamanlar minimuma indirilmiştir. Böylelikle işletmenin verimli çalışması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman Etüdü, Verimlilik, Performans, Standart Zaman, Hat Dengeleme, Dikim, Konfeksiyon Sektörü 


Keywords: