BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Raşit YALÇIN
KONUT SATIŞLARININ ÖNEMLİ BİR ARACI: ÖRNEK DAİRELER
 
İnşaat firmaları, ürettikleri veya üretecekleri konutları hedef kitleye sunan ve konut kullanıcılarını cezbeden pazarlama yöntemleri kullanmaktadır. Sektörü etkisi altına alan pazarlama yöntemleri içinde, satış ofisleri ve örnek daireler, en güçlü pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Örnek daireler, çoğunlukla üretilen konut alanındaki satış ofislerinin içerisinde, kimi zaman inşa edilen konut binalarındaki bir dairede ya da konut satışının hedeflendiği kent merkezlerinde yapılmaktadır. İnşa halindeki konut alanında hızlı bir şekilde yapılan satış ofisleri, özgün tasarımları ile dikkat çekicidir. İnşa edilecek olan veya edilen ve satışa çıkarılacak olan veya çıkarılan dairelerin tıpatıp aynısı, bir başka ifadeyle birebir ölçeğinde yapılan örnek daireler, tam donanımlı ve tefrişli olarak tasarlanarak konut alıcılarına sunulmaktadır. Örnek dairelerde kullanılan dekorasyon ürünleri çoğunlukla özel olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Konut satış süreci tamamlandıktan sonra satış ofisleri, işlevleri değiştirilerek kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örnek dairelerin tasarım ve inşa sürecinin irdelenmesi ve satış ofislerinin konut satışları tamamlandıktan sonraki işlevlerinin araştırılmasıdır. Bu amaca koşut olarak, Ankara kentinde inşa edilen örnek dairelerin mekânsal analizleri yapılmıştır. Konut tasarımcıları, mobilya üreticileri, inşaat firmaları ve müteahhitlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, örnek dairelerin tasarımlarının, kullanıcıların ekonomik, eğitim, kültür düzeylerinin dikkate alınarak tasarlandığı, konut alıcılarının örnek dairlerin tefriş elemanlarından, iç mekân düzenlemelerinden, kullanılan dekorasyon ürünlerinden etkilendiği ve kendi dairelerinin de aynı iç mekân tasarımının yapılmasını istedikleri ve örnek dairelerin konut satışlarını artırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Konut Pazarlama, Konut Satışı, Örnek Daireler, Satış Ofisleri 


Keywords: