BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gözde TANTEKİN ÇELİK, Hatice Kübra BAŞ ARAS
KONUT ÜRETİMİ YAPAN İNŞAAT FİRMALARINDA HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ
 
Rekabetin yoğun yaşandığı tüm sektörlerde pazarlama kritik öneme sahip bir konu haline gelmiştir. Yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerden biri olan inşaat sektöründe de özellikle konut üretimi yapan inşaat firmaları için tüketiciye ulaşma ve ikna edebilme konusunda pazarlama, gerekli bir yönetim fonksiyonu haline gelmiştir. Firmaların pazarda tutunmaları ve güvenilir bir marka haline gelebilmeleri için etkili pazarlama faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Etkili pazarlamanın ilk aşaması olan hedef kitlenin saptanması, atlanmaması gereken bir adımdır. Bu çalışmanın amacı konut üretimi yapan inşaat firmalarında hedef kitlenin nasıl belirlendiğinin araştırılması ve firmaların konut üretiminde önem verdiği konuların belirlenmesidir. Yirmibeş inşaat firmasının katıldığı çalışmada; inşaat firmalarının genelinin hedef kitleyi pazar durumunu kontrol ederek belirledikleri saptanmıştır. Proje yerine karar verirken ise şehir merkezindeki konuma önem verdikleri görülmüştür. Çalışma sonucunda konut üretimi yapan firmaların; deprem yönetmeliğine uygunluk, yalıtım ve iç mekan tasarımı konularına öncelik verdiği belirlenmiştir. Firmaların; tüketicilerin çok önem verdiği diğer konular olan; konum, ulaşım olanakları, odaların yüz ölçümü ve doğalgaz bağlantısı gibi konulara daha az önem verdiği gözlenmiştir. Özellikle orta ve düşük gelir grubuna hitap edilmesi planlanan yeni konut projelerinde, proje yerine karar verirken şehirdeki konuma önem verilmesi gerektiği görülmüştür. Özellikle büyük şehirde çalışan bireylere ve çocuklu ailelere hitap eden konutlarda arsa seçimlerinde ulaşım olanaklarına önem verilmesi ve reklamlarda da vurgulanması önerilmektedir. Ayrıca pazarlama ve markalaşma faaliyetlerinin satıştan sonraki hizmetleri de kapsadığı unutulmamalıdır. Satıştan sonra müşteri memnuniyet anketlerinin yapılarak geri dönüşler alınması da firmanın daha sonra yapacağı konutlarda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Konut, Hedef kitle, İnşaat firmaları 


Keywords: