BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selma HEPBİLDİ, Didem ERTEN BİLGİÇ
KULLANIMA KAPATILMIŞ TARİHİ MEKÂNLARIN TURİZM KÜLTÜRÜ AÇISINDAN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: KESİKKÖPRÜ KERVANSARAYI ÖRNEĞİ
 
Selçuklu Döneminde Anadolu topraklarında önemli eserler yapılmıştır. Dönemin eserleri incelendiğinde Kervansaray yapılarına önem verildiği de görülmektedir. Bu eserlerin birçoğu 13. Yüzyılda yapılmış olup günümüze ulaşmayı başaran örnekleri mevcuttur. Günümüze harabe olarak ulaşan yapıların yanı sıra birçok yapıda da restore çalışmaları yapılarak korunmuştur. Restorasyonu yapılan bu yapıların günümüzde farklı işlevlerde kullanım örnekleri bulunmaktadır. Tarihi yapıların onarım ve bakımlarının yapılması, gerekli restorasyonlarının tamamlanması ve günümüzde gerek kendi işlevinde gerekse yeniden işlev kazandırılarak kullanıma açılması nesiller arası tarihi kültürün aktarımı için önemli bir adımdır. Ticaret ve ulaşım gibi faktörlerin değişmesi ile çoğunlukla kendi işlevinde kullanılamayan kervansaray yapılarının turizm açısından ele alınması ve tekrar kullanılması hem kültürel bir fayda hem de ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu çalışma ile Selçuklu dönemi eserlerinden Kesikköprü Kervansarayı incelenecektir. Yapıldığı dönemde kendi işlevinde kullanılan bu yapı üç ayrı restorasyon işlemi geçirmiş ve de bu restorasyonlar sonrası çeşitli amaçlarda kullanılmıştır. Günümüzde ise yapı Kayseri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce korumaya alınmış ve kullanım dışı kalmıştır. Çalışmada Kırşehir’de bulunan ve orijinal işlevini yitirmiş olan bu yapının Selçuklu kervansaraylarının incelendiği kitaplardan ve VGM arşivinde bulunan restorasyon/sanat raporundan yararlanılarak literatür çalışması yapılacak olup kültür turizmi kapsamında mevcut konumu ve çevresel faktörler değerlendirilerek, uygun fonksiyon şemaları ve işlev sınıflandırmaları ile projelendirilmesi sağlanacaktır. Organik Pazar olarak değerlendirilecek yapının çevre ile bağı koparılmadan tasarım örnekleri ile yeniden kullanımına önerisi sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 13.yy. Selçuklu Yapıları, Kervansaray, Kesikköprü Kervansarayı, Turizmde Yeniden İşlevlendirme 


Keywords: