BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa TEMİZ, Mesut AĞKUŞ, Merve KAVUKLU, Gülden CUNBUL
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI İLE ENTEGRE E-BORDRO YÖNETİM SİSTEMİ
 
İş kanunu kapsamında çalışanların bordrosunu görmesi ve teslim alma sorumluluğu iş veren işletmelere aittir. Maaş bordrolarının ilgili personele doğal yollar ile ulaşımının sağlanmasında, özellikle bünyesinde fazla sayıda personel bulunan işletmeler, iş gücü kaybı, sarf malzeme tüketimi, ekipman ve dağıtım giderleri gibi problemler ile karşılaşmaktadırlar. Bu kapsamda çalışma, iş verenlerin işçilerine sunmakla yükümlü tutulduğu maaş bordrolarının, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri aracılığıyla yasal ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletilmesini sağlayan ve Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) sistemine entegre bir şekilde çalışan bir platform oluşturulmasını konu edinmektedir. Bu kapsamda KEP altyapısı üzerinden farklı sektörler için kurumsal ihtiyaçları giderecek bir platform geliştirilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulacak platform, maaş bordrolarının isteğe bağlı şekilde, dönem bazında, tek tek veya toplu şekilde gönderilmesini ve maaş bordrolarını kullanıcı tarafından görüntüleme ve yazdırma imkânı sunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca farklı KEP adresleri kullanan işletmeler için tek bir geçerli imza ile maaş bordrolarını görüntüleme ve yazdırma yetkisi sunmasını konu edinmektedir. İnternet tabanlı uygulama ara yüzleri ile farklı KEP adresleri kullanan işletmeler için aynı imza ile farklı KEP adreslerinin doğrulaması yapılabilecektir. Çalışma sonucu ortaya çıkarılacak ürün bu yönleri ile yasal olarak geçerli, güvenilir, inkâr edilemez ve ispatlanabilir bir iletişim yolu olarak kabul edilen KEP sistemlerinin başka bir kurumsal ihtiyacın karşılanması için kurgulanacaktır. Ayrıca çalışanların KEP adreslerine iletilen bordroların 3.şahıs kişiler tarafından görüntülenmemesi için alıcı taraf (çalışan) SMS şifresi veya T.C kimlik numarası ile dosyayı görüntüleyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: E-Bordro, Kurumsal Kaynak Planlama, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Elektronik İmza, Yetkilendirme 


Keywords: