BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa TEMİZ, Mesut AĞKUŞ, Fatma YEDİLER, Kutalmış TAMUR
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI İLE ENTEGRE E-HESAP YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMİ
 
Bankacılık işlemleri işletmeler için büyük önem arz etmektedir. İşletmeler gerçekleştirmiş oldukları para transferlerini kayıt altına almak ve bu kayıtları düzenli aralıklarla takip etmek zorundadırlar. İşletmelerin farklı bankalarda hesapları bulunmasından dolayı para transfer takibini gerçekleştirmeleri farklı problemleri de beraberinde getirmektedir. İşletmelerin muhasebe departmanı doğal yöntemler ile para takibi yapmakta yetersiz kalmakta ve hatalı sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışma kapsamında bankaların sunmuş oldukları elektronik hesap özeti servislerini baz alan bir sistem kurgulanarak işletmelerin hesap hareketlerinin elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır. İşletmeler iş süreçlerini yönetmek için pek çok uygulamayı Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) sistemlerine entegre etmektedirler. Ayrıca oluşturulacak E-Hesap Özeti platformunun ERP sistemlerine entegre bir şekilde çalışması hedeflenmektedir. Bu kapsamda oluşturulacak model ile farklı bankalarda hesapları bulunan işletmeler rahatlıkla istedikleri bankadan istedikleri tarih aralıklarında hesap özetlerini inceleyebileceklerdir. Banka hesap bilgileri kullanılarak, bankalardan eş zamanlı bilgi elde edecek ürünümüz ana veri ihtiyacını ERP sistemlerinden karşılayacaktır. Çalışma sonucunda elde edilecek ürünün, işletmelerin geleceğe yönelik planlamalar yapabilmesi ve öngörülerde bulunabilmesi için gelir-gider hesaplarının zamansal olarak incelenmesi ve son kullanıcıya belirli tarih aralıklarında olası hesap dökümü verecektir. Müşteri-satıcı veya ana hesaplar üzerindeki tüm akışları herhangi bir ara hesaba ihtiyaç duymadan konsolide edebilecek ve farklı bankaların sunmuş olduğu farklı servisleri tek bir format şeklinde kullanıcının rahatlıkla işleyebileceği yapıya dönüştürecektir. Ayrıca çalışmamız istenilen ERP sistemlerine ya da herhangi bir üçüncü parti ürüne entegre olabilmesi için uygun ara yüzler sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: E-Hesap, Kurumsal Kaynak Planlama, Para Transfer, Hesap İşlem Takibi, Banka Hesap Yönetimi 


Keywords: