BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal ZAİM, Süleyman ERSÖZ
LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA
 
Rekabet koşullarının giderek yoğunlaştığı günümüz işletmelerinde, maliyetler her geçen gün daha detaylı sorgulanmakta ve yalın tekniklerin etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Lojistik sektöründe yalın tekniklerin uygulanması ya da verimliliğin ve etkinliğin artırılması doluluk oranları ile güzergah minimizasyonuna bağlıdır. Diğer bir ifadeyle bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bilgi ağlarının kurulması sektördeki temel hedefler arasında yer almaktadır. Bilişim hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda firma ile müşteriler arasında iyi bir eşgüdüm oluşturmak ve herkes açısından kullanım kolaylığı sağlamak oldukça önemlidir. Gerçekleştirilen çalışmada, bir lojistik firması için Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) çalışması yapılmıştır. İlgili firma karayolu taşımacılığı yapmaktadır. Bilindiği üzere karayolu taşımacılığı en yaygın olarak kullanılan taşıma türüdür. Bu nedenle rekabet koşullarında karayolu taşımacılığı yapan firmalar, kendisini daha üst seviyeye taşımak istemektedirler. Müşteriler ile kurulacak etkin bir iletişim, uçtan uca gerçekleşen lojistik sürecini de etkilemektedir. Lojistik firmasının, müşteriler ile yürüttükleri işlerin daha etkin, daha hızlı ve dijital ortamda yürütülmesi için web sitelerine entegre edilmiş bir otomasyon sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, SDLC Modeli kullanılarak uygulanmıştır. Analiz çalışması, SERQUAL anket modeli ve lojistik firma çalışanları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak tamamlanmıştır. Analiz çalışması sonucunda önerilen sistem tasarımının prototip çalışması için analiz ekibi tarafından, birden fazla kişinin aynı anda tasarım yapabileceği program olan Axure RP 8 Team programı kullanılmıştır. Tasarlanan sistemin gerçek hayata geçmesiyle müşteri, firma ile en çok etkileşimde bulunduğu süreçleri, geliştirilen mobil uygulama ile yapabilecektir. Müşterilerin, firma hakkındaki olumsuz düşünceleri ve iletişimsizlikten kaynaklı hatalar minimum seviyeye gelmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), Bilgi Sistemleri, Taşımacılık Sistemleri, Bilgi Yönetimi, Sistem Tasarımı 


Keywords: