BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamil GÜLEY, Uğur ULAŞ DAĞLI
MAĞUSA SURİÇİ MAHALLESİNİN CANLANMASINA SİNERJİ ETKİSİ YARATACAK BUTİK OTEL TASARIMI
 
Mağusa Suriçi Mahallesinde tasarlanan Butik Otel Projesinin çağdaş butik otel kavramına hizmet vermesi talep edilse de, tarihi kentin (mahallenin) 3km uzunluğunda surları, kurulduğu günden beri değişmeyen sokakları ile birçok kültüre ev sahipliği yapmış 2300 yıllık geçmişi, proje üzerinde baskın bir etki yaratmıştır. Proje, turistik bir yerleşim yeri potansiyeline sahip olmasına rağmen henüz bu kimliğe kavuşmuş durumda olmayan kent üzerinde sinerji etki yaratacağı öngörüsüyle ele alınmıştır. Proje alanı içinde yer alan ve döneminin son yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mevcut binaların mimari ölçeği, iç avlulu plan organizasyonu ile Mağusa Suriçi evlerinin karakterini taşımakla beraber, mimari elemanlarında herhangi bir karakterin olmadığı gözlemlenmiştir. Yapıyı kullanacak, çevreye karşı bir takım duyumlar elde edecek ve mekanlara bir takım anlamlar yükleyecek olan misafire / turiste, bu kentte, sokakta ve binada daha önce yaşanmışlıkların olduğunu hissettirmek, tasarımın ilk aşamasından itibaren üzerinde durulan bir düşünce olmuştur. Böylece mevcut binanın mimari değeri / değersizliği sorgulanmadan, mevcut yapıyı koruyarak, yıkım değil dönüşüm yaklaşımı ile tasarım geliştirilmiştir. Projenin konsepti, gerek malzeme gerekse plan / cephe çözümlemeleri olarak Mağusa Suriçi mimari kimliğini ve dokusunu, çağdaş bir tasarım yaklaşımı olarak ele alınmıştır. Bina kütlesi oluşumundaki tüm referanslar, sokak silüetindeki sürekliliğin sağlanabilmesi için sokaktaki mimari elemanların oranları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Binanın sokakla kurduğu, uyum / zıtlık, ayrışma / eklemlenme gibi kütlesel ilişki kavramları, bir diyalektik sağlamıştır. Projenin amacı, sokak silüetleri ve Suriçindeki bina oranları göz önünde bulundurarak, yerel duyguyu kaybetmeden, özgünlüğü koruyarak hassas dokunuşlarla, eski dokuya yeni bir ruh kazandırmaktır. Suriçi Mahallesinin turizm yönünde gelişmesine katkı koyacağına ve mahalledeki diğer binaların yeniden canlandırılmasına örnek olacağına inanılan bu projenin, çok kültürlü ve güçlü tarihi geçmiş sahip Suriçi Mahallesinin tarihsel sürekliliğine de katkı koyması amaçlanmaktadır. Ayrıca Merkezi Planlama yerine Alttan-Üste Kentsel Düzenlemeye iyi bir örnek olacak olan proje, uygulandığı takdirde, yıllardır çeşitli platformlarda tartışılan Mağusa Suriçi Mahallesinin turizm merkezine dönüşmesine katkı yapacağı potansiyelini de taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Butik Otel Tasarımı, Tasarım Yaklaşımı, Suriçi Mahallesi, Mağusa 


Keywords: