BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih BATI, İlknur DÖNMEZ
MAKİNE ÖĞRENMESİ SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARI KULLANILARAK MEME KANSERİ TAHMİNİ
 
Meme kanseri, cilt kanseri sonrası kadınlarda ikinci en sık görülen kanser türüdür. Bu kanser türü oldukça heterojen bir hastalıktır. Bu tip meme kanserinin en sık görülen tipi duktal karsinomdur ve süt kanallarının astarında başlar. Sadece memenin lobundan küçük memeye süt taşıyan ince borulardan başka birşey değildir. Diğer bir meme kanseri tipi ise, memenin lobunda başlayan lobüler karsinomdur. İnvaziv meme kanseri, meme kanallarında veya lobüllerinde başladığı yerden başlayan normal dokuya yayılan meme kanseridir. Meme kanseri, hem erkek hem de kadınlarda görülür, ancak erkek meme kanseri nadirdir. Meme kanseri erken yanma belirtileri yeni bir yumru algılanmasını veya meme derisindeki bir değişikliği algılayabilir. Bunlar meme kanserinin erken teşhisi için belirti ve bulgularıdır. Makine öğrenmesi ve sınıflandırma algoritmaları bu görevi yerine getirmek için güçlü bir araç ve tekniktir. Son yıllarda meme kanseri konusundaki tıp araştırmalarının en önemli yardımcısı makine öğrenmesidir. Bu çalışmada 357’si iyi huylu, 212’si kötü huylu olan 569 denekten oluşan Breast Cancer Wisconsin UCI veri seti üzerinde yarıçapı, doku, çevre, alan, pürüzsüzlük, yoğunluk ve içbükeylik gibi özelliklerle çeşitli sınıflandırıcı algoritmalar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. K En Yakın Komşu, Rastgele Orman, Destek Vektör Makineleri, Karar Ağacı, Navive Bayes algoritmaları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çıkan sonuçlarda farklı parametreler kullanılarak en iyi sonuç Karar Ağacı algoritması ile %91,23 oranında doğruluk elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri Tahmini, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma Algoritmaları 


Keywords: