BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice ŞİMEŞK, Süleyman ŞİMŞEK
MHD MİKRO PARALLEL PLAKALAR ARASINDA BİRİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ İLE İKİNCİ MERTEBE KAYMA HIZI SINIR ŞARTI MODELİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN HIZ PROFİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ISI TRANSFERİNE ETKİSİ
 
Elektriksel iletkenliğe sahip akışkanların manyetik alan etkisi altındaki akışı manyetohidrodinamik (MHD) akış olarak adlandırılır. MHD elektriksel iletkenliği olan akışkanlar dinamiği olarak tanımlanır ve akışkan dinamiği için Navier-Stokes denklemleri ve elektromanyetizma için Maxwell denklemleri arasında bir bağlantı kurar. Manyetik alanın varlığı, elektriksel iletkenliği olan akışkan akışında ısı transferini ve akışı etkilemekte ve bu nedenle bir aktif ısı transferi iyileştirme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sabit ısı akısına sahip mikro paralel plakalar arasından manyetohidrodinamik (MHD) akışta, plaka yüzeyine dik yönde etkiyen bir manyetik alanın varlığında kayma akış rejiminde birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin hız ve ısı transferi karakteristiklerine etkisi analitik olarak incelenmiştir. Sabit mikro paralel plakalar arasından, elektriksel iletkenliğe sahip sıkıştırılamaz viskoz bir akışkanın akışı daimi, laminer, hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş kabul edilmiştir. Momentum denklemi kayma akış rejiminde birinci mertebe kayma hızı ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli kullanılarak analitik olarak çözülmüştür. Momentum denkleminden elde edilen teorik sonuçlar, manyetik alan parametresi, Knudsen sayısı, birinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli ve ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modeli parametrelerinin hız dağılımını etkilediğini göstermiş olup, ikinci mertebe kayma hızı sınır şartı modelinin akış ve ısı transferi karakteristiklerini daha doğru tahmin edebilmek için gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: MHD, Paralel plaka, Birinci mertebe kayma hızı sınır şartı, İkinci mertebe kayma hızı sınır şartı. 


Keywords: