BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Alper SOFUOĞLU, Selim GÜRGEN
MİKRO FREZELEMEDE SON GELİŞMELER VE GELECEKTEKİ EĞİLİMLER
 
Frezeleme işlemi, uzun zamanlardan beri kullanılan en önemli geleneksel talaşlı imalat yöntemlerinden biridir. Özellikle karmaşık geometrili parçaların imalatında başvurulan en önemli imalat yönteminden biri frezeleme olmaktadır. Frezeleme işlemindeki geniş kabiliyetlerin yanı sıra hassas parça üretimi gibi zorlu koşullar, bu talaşlı imalat işleminde bazı problemlere sebep olmaktadır. Buna rağmen, teknolojik gelişmelerle birlikte bu geleneksel yöntemde de birçok ilerleme kaydedilmiştir. Daha hassas işleme kabiliyetleri, geleneksel frezelemeden mikro frezelemeye doğru bir geçiş sağlayıp, bu işleminin verimli bir şekilde geliştirilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Özellikle karmaşık ve küçük ölçülü parçalarda, mikro frezeleme işlemi büyük öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yüksek hassasiyet içeren ürünlerin imalatı için de mikro frezeleme işlemi iyi bir yöntemdir. Son yıllarda mikro frezeleme işlemleri; metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler de dâhil olmak üzere birçok farklı tür malzemelerin talaşlı imalatında kullanılmaktadır. Mikro frezeleme işlemi, işlenecek ürünlerden beklenen özelliklerin verimli bir şekilde elde edilmesi için en umut verici mikro üretim süreçlerinden biridir. Mikro frezeleme teknolojisi, savunma, havacılık, otomotiv gibi birçok yüksek teknolojili endüstriyel sektörde geniş çapta adapte edilmiştir. Ancak, güvenilirliği ve öngörülebilirliği daha fazla araştırma ve geliştirmeye açık durumdadır. Bu çalışmada, mikro frezeleme üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişmeler gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Mikro frezeleme ve mikro işleme alanlarında, gelecekteki olası eğilimler ve araştırma yönleri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mikro frezeleme, Talaş oluşumu, Çapak oluşumu, Mikro freze takımları 


Keywords: