BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KÜÇÜKTÜVEK, Hakan KESKİN
MOBİLYA VE YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ AÇISINDAN LAMİNE KARAÇAM ODUNUNUN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Lamine ahşap malzemeler, yapısal kullanımına ek olarak iç mimaride ve mobilya üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Masif ağaç malzemenin büyük boyutlu ve kavisli elemanlarda tek parça olarak kullanılması, gerek ekonomik ve gerekse teknik açıdan elverişli değildir. Çünkü, ağaç malzemede bulunan budak, çatlak, lif düzensizlikleri vb. kusurların tamamen giderilmesi mümkün görülmemektedir. Kavisli elemanların üretiminde masif ağaç malzemenin tek parça olarak kullanılması fire oranını artırdığından ekonomik değildir. Ayrıca, eğri forma göre kesilen ağaç malzemede diyagonal liflilik oluşacağından direncini olumsuz etkiler. Bu sakıncaların giderilmesi için laminasyon tekniği kullanılmaktadır. Böylece büyük boyutlu ağaç malzemelerden yüksek kalitede ve istenilen formda lamine masif ağaç malzeme üretilebilmektedir. Laminasyon tekniği ağaç malzemenin kusurlarından arındırılarak kullanılmasına imkan sağlamakta ve üretilen malzemenin kalite özellikleri masif ağaç malzemeden iyi olmaktadır. Bu çalışmada, üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilen masif karaçam odununun bazı mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek yapılarda kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, karaçam (Pinus nigra var. Pallasiana) odunundan üre-formaldehid tutkalı ile beş katmanlı olarak hazırlanan lamine masif ağaç malzemeler kullanılmıştır. Hazırlanan deney örneklerinde; yoğunluk TS 2472, çalışma miktarı TS 4083 ve TS 4084, eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü TS 2474 ve TS 2478, basınç direnci TS 2595, makaslama direnci, ASTM D 3110 esaslarına uyularak belirlenmiştir. Sonuç olarak, üre-formaldehid tutkalı ile lamine edilen masif karaçam odununda; hava kurusu yoğunluk 0,601 g/cm3, hacimsel daralma % 13,06, hacimsel genişleme % 13,72, eğilme direnci 132,97 N/mm2, eğilmede elastiklik modülü 10429,75 N/mm2, basınç direnci 62,65 N/mm2, makaslama direnci 8,25 N/mm2 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre; üre-formaldehit tutkalı ile lamine edilmiş masif karaçam ahşap malzemenin mobilya ve yapı elemanı üretiminde kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yapı malzemeleri, mobilya, laminasyon, karaçam, üre-formaldehit tutkalı. 


Keywords: