BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Furkan GÜLER, Hasan Murat TANARSLAN, Cihan KARADEMİR, Yunus ÖZDOĞAN
MODİFİKASYON İŞLEMİ VE KATMAN SAYISININ JÜT TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 
Öz: Dünya nüfusunun hızla artması sonucunda insanoğlu her geçen yıl çevreye ve doğaya daha fazla zarar vermektedir. Ekonomik nedenler ve çevre kirliliği göz önüne alındığında tüketilen malzemelerin geri dönüştürüldükten sonra tekrardan kullanılabilmesi oldukça önemli bir hal almaktadır. Tüketilen malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırırken bu malzemelerin istenilen özelliklere sahip olmasını sağlamak adına kompozit üretimi önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Kompozit malzeme temel olarak farklı özelliklere sahip ve kendi içinde kimyasal tepkimeye girmeyen iki veya daha fazla malzemenin birleşerek yeni bir malzeme oluşturmasıdır. Bu nedenle kompozit malzemenin en önemli avantajı bir malzemede bulunmayan özelliğin birden fazla malzemenin birleştirilmesiyle tek bir nihai üründe elde edilmesidir. Bu bağlamda atık veya çevre dostu malzemelerden kompozit üretebilme potansiyelinin olup olmadığı yoğun bir şekilde araştırılmakta ve böylece bu malzemelerin ekonomiye tekrar kazandırılması hedeflenmektedir. Üretilen bu kompozitlerin sanayi, uzay, havacılık ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilmesi sürdürebilirlik açısından son derece önemlidir. Kompozit üretimi öncesi üretimde kullanılacak malzemeler üzerinde çeşitli ön işlemler uygulanarak nihai ürün özelliklerine pozitif yönde katkılar sağlanabilmektedir. Bu işlemlerden birisi de kompozitin mekanik özelliklerine olumlu yönde katkı sağlaması öngörülen yüzey modifikasyon işlemleridir. Yüzey modifikasyon işlemi kompozit üretimi öncesi kullanılacak kumaş üzerinde çeşitli kimyasal veya fiziksel işlemler uygulanarak malzemenin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesidir. Bu çalışmada sürdürülebilir, çevre dostu ve ekonomik oluşuyla ön plana çıkan jüt kumaş malzemesinden vakum infüzyon yöntemiyle üretilmiş yüzey modifikasyonuna sahip olan ve olmayan kompozitlerin mekanik davranışları sunulmuştur. (Yapılan çalışmalar Tubitak tarafından desteklenmektedir. Proje No: 219M394 Proje Başlığı: Sürdürülebilir Bir Güçlendirme Yöntemi Olarak Polimer Matrisli Lif Takviyeli Kompozit Laminelerin Geliştirilmesi)

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Jüt Kumaş, Kompozit, Modifikasyon İşlemleri, Epoksi Reçine 


Keywords: