BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra ONAY, Yasemin Gülşah ULUÇINAR
OKUL BAHÇESİ YEŞİL DOKUSUNUN FONKSİYONLARININ İRDELENMESİ
 
Bireylerin ve toplumların biçimlenmesinde en önemli faktörlerden birisi, eğitimdir. Eğitime verilen önem, toplumun gelişim düzeyinin ölçütüdür. Okul ve okul bahçesi planlamaları; çocukların psikolojik, sosyal, duygusal, fiziksel ve zihin gelişimlerini etkileyebilmektedirler. Çocukların teneffüs zamanlarında okul bahçesinde yaşayarak, oynayarak kazandığı deneyim ve bilgiler, okul ve diğer eğitim araçlarından aldığı bilgiler kadar büyük rol oynamaktadır. Kentlerde açık-yeşil alanlara olan gereksinim kaçınılmazdır. Kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarının az olması, çocuklar ve gençler için ayrılan oyun ve spor alanlarının yetersiz olması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklar, oyun için spor alanlarını tercih etmekte, bunun için de okul bahçelerinden yararlanmaktadırlar. Ancak okul bahçeleri çocukların sadece spor yapmaları ve oyun oynamaları bakımından değil, aynı zamanda bitkiler arasında dolaşarak doğayı yakından görüp incelemek, çiçek ve diğer bitkilerin büyümesini izlemek bakımlarından da yararlı olmaktadır. Peyzaj planlama ve tasarım ilkelerine dayanılarak yapılan, bitkisel ve yapısal materyallerle desteklenmiş oyun alanları, çocuk gelişiminde (sosyal, duygusal, kavrama-öğrenme) mevcut oyun alanlarına göre daha etkilidir. Bu durum okul bahçeleri için de geçerlidir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların eğitim gördükleri okulların bahçelerinde çocuk oyun alanlarıyla bir bütünlük oluşturan bitkiler, çocuklara farklı oyun olanakları sunarken, onların yaratıcılıklarını olumlu yönde geliştirerek doğayla iç içe olmalarını sağlayan önemli canlı materyallerdir. Doğal özellikli, peyzaj değerleri yüksek olan okulların bahçelerinde oynayan çocukların daha yaratıcı oldukları ve öğrenme algılama biçimlerinin daha etkin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada; çocuk gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan okul bahçelerindeki yeşil alanların fonksiyonları irdelenerek, konu ile ilgili önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Okul, Okul Bahçesi, Yeşil Alan 


Keywords: