BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdi DİRİCAN, Ali Fuat BOZ
ORANSAL VALF TEST TEZGÂHI OTOMASTON SİSTEMİ TASARIMI
 
Küresel çapta üretilen test tezgahlarının çoğu, programlanabilir mantıksal kontrolör kullanarak üretilir. Bu tezgahlar yeni veya tamir edilmiş yön kontrol valfleri ve pompa vb. hidrolik bileşenleri test etmek için kullanılır. Programlanabilir mantıksal kontrolör ile yapılmış geleneksel test tezgâhları, sınırlı hareket yetenekleri, işlem gücü ile daha yavaş örnekleme ve güncelleme değerlerine sahiptir. Bu çalışmada tasarımı yapılan test tezgâhı geleneksel yöntemlerin dışına çıkılarak hidrolik hareketlerin kontrolü için özel olarak geliştirilmiş hidrolik hareket kontrolör kullanılmıştır. Hareket kontrolörler güçlü işlemcileri, yüksek hızlı işlem yürütme ve veri toplama özelliklerine sahiptir. Ayrıca daha fazla tekrarlanabilirlik, hız, konum ve kuvvet kontrolü gibi hareket performansı açısından çeşitli avantajları vardır. Endüstride kullanılan ve ithal edilerek temin edilen, ticari değeri yüksek olan oransal hidrolik valflerin bakım sonrası performansının ölçülerek kullanıma geri kazandırılması ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Kapalı çevrim kontrol ile elektriksel olarak tetiklenen bu hidro-mekanik valflerin statik ve dinamik performansları ölçülerek elektrik ve mekanik yapılarında meydana gelen arızalar tespit edilebilir. Söz konusu test tezgâhında birden çok oransal valf çeşidi için farklı performans testlerinin yapılması düşünülmüştür. Aynı zamanda istenen basınca ve süreye dayanması gereken hidrolik bileşenleri test etmek için de kullanılabilirler. Hidrolik oransal valflerin katalog değerlerine göre performans sergilediğini ölçmek amacıyla geliştirilen bu tezgâh sayesinde valf ile ilgili testleri gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Oransal, Valf, Kontrolör, Tezgâh, Statik, Dinamik 


Keywords: