BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aper ÖNER, Senai YALÇINKAYA
OTOMOTİV SANAYİNDE SAÇ YERİNE KULLANILAN ALÜMİNYUM VE KOMPOZİT MALZEMENİN, ÇEKME VE UZAMA TEST DENEYİ UYGULAMASI
 
Rekabetin yoğun olduğu otomotiv sektöründe, yakıt tüketimine doğrudan etkisi olması nedeni ile araç ağırlıklarının önemi çok büyüktür. Bu ağır rekabet ortamında ağır olan çelik malzemelerin yerlerini hafif metaller, plastikler ve kompozit malzemeler almaktadır. Hafif malzeme seçimlerinde malzemelerin fiyatları, kullanım yerine göre çekme dayanımı ve kuvvet altında uzamaları önem verilen özelliklerdendir. Çeşitki Alüminyum alaşımları ve bir çok kompozit yapı geliştirilerek saçların ve çelik parçaların yerini almıştır. Bu çalışmada otomotive parça üreten H.P. Pelzer Pimsa firması laboratuvarında, alüminyum malzeme ile kendi geliştirdikleri kompozit malzemenin , tek kat ve çift kat olarak çekme dayanımları ve uzama testleri yapılmıştır. Burada beklenen, karşılaşacakları kuvvetlere karşı dayanımları hakkında fikir edinmek amacıyla, çekme kuvvetleri açısından doğru malzeme seçimi için bir deneysel sonuç elde etmektir. Aynı zamanda bu malzemelerin uzamalarınıda öğrenerek bu tip kuvvetler karşısında araç içinde ne derecede ölçü farklılıkları yaratacağı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Her bir malzemeden dört adet test edilmiş olup değeri medyan’ı gösteren test sonucu görsel olarak sunulmuş ve tabloda kullanılmıştır. Karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda tek kat kullanımda, kompozit malzemenin çekme dayanımı alüminyuma göre iki katın üzerinde, çift kat kullanımda iki katına yakın bulunmuştur. Tek kat kullanımda, kompozit malzemenin kopma anına kadar uzaması alüminyuma göre 7.5 kat fazla, çift kat kullanımda ise yaklaşık iki kat fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çekme testi, Uzama testi, Hafif otomotiv malzemeleri, Kompozit malzeme, Otomotivde alüminyum. 


Keywords: