BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nursen IŞIK
PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
2019 Aralık ayında Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü günümüzde olumsuz etkisini yavaşlatarak azalma sürecine girmiştir. Yaygın olduğu 2019 ve sonraki aylarda dünyada ve ülkemizde başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda olumsuz etki yaratmıştır. Yayılımın hızlı ve tehlikeli boyutlara ulaştığı ülke ve bölgelerde sosyal mesafe bulaş riskinin azaltılması amacıyla eğitime ara verilmiş ve eğitim kurumları kapatılmıştır. Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsünde vakaların ülkemizde görülmesi nedeniyle 2020 yılı Mart ayında tüm kademelerde (ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve uzaktan eğitim sürecine geçilmesi için ivedilikle alt yapı çalışmaları başlatılmıştır. Yüksek eğitim kurumlarının uygulamalı eğitim veren lisans ve lisansüstü eğitim bölümlerinde (mimarlık, mühendislik, tıp, hemşirelik ve deneysel çalışma yapan tüm bölümler vb.) derslerin uzaktan eğitime dönüştürülmesi öğrenci ve eğitmenler açısından bazı zorlukların yaşanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, proje, tasarım ve deneysel çalışmalar gibi uygulamalı derslerin bulunduğu Mimarlık Ana bilim dalı lisansüstü eğitiminde uzaktan eğitim sürecinin etkileri ile bu süreçte öğrencilerin davranış ve görüşlerinin alındığı anket çalışması yapılmıştır. Pandemi döneminde daha önce sıklıkla kullanılmayan, bu dönemde zorunlu olarak yapılan ve alınan uzaktan eğitimde öğrenciler ve eğitimciler farklı bir deneyim kazanmışlardır. Araştırma sonucunda, Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin başlangıçta öğrenciler tarafından yeterince bilinmediği ve kullanılma sıklığının artmasıyla öğrencilere bazı yünlerde katkı ve kolaylık sağladığı yapılan anket çalışmasında verdikleri yanıtlardan anlaşılmıştır. Anket çalışmalarına göre çıkan sonuçlar grafik ve tablolara dönüştürülerek değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirmeler sonrası uzaktan eğitimin etkilerinin araştırıldığı konuyla ilgili öneriler sunularak, çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Dicle Üniversitesi, Pandemi, Covid 19 


Keywords: