BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma COŞKUN TOPUZ
PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI TÜKETİCİLERİN MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİNE YAKLAŞIMINDA OLUŞAN FARKLIKLAR: VAN İLİ ÖRNEĞİ
 
Çin’in Vuhan ketinde başlayıp tüm Dünya’ya yayılan Covid-19 virüsü diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de önemli değişimlerin meydana gelmesine neden oldu. Bu değişimlerden en fazla etkilenen alanlardan biri de, gıda sanayisidir. Bu çalışmada, Van ilinde yaşayan 5 farklı meslek grubundaki bireylerin gıda tüketim alışkanlıkları ile meyve sebze ürünlerine yaklaşımlarının pandemi öncesi ve sonrası nasıl değişim gösterdiği araştırıldı. Meslekler arasındaki benzer ve farklı tutumlar belirlenmeye çalışıldı. Pandemi öncesi ve sonrasında katılımcıların taze meyve sebze ürünlerini günlük tüketim porsiyonlarının değişmediği (memurlar ve işçi grubu hariç) görüldü. Kadın katılımcıların, pandemi öncesine göre pandemi sonrasında erkek katılıcımalardan daha fazla taze meyve tükettikleri belirlendi. Ayrıca kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha fazla pandemi sürecinin gıda tüketim alışkanlıkları üzerinde etkili olduklarını düşündükleri tespit edildi. Bütün meslek gruplarında pandemi sonrası mutfak giderlerine ayrılan bütçenin arttığı tespit edildi. Tüm meslek grupları içinde, sadece akademisyenlerin pandemi sonrası paketli ürünleri alma oranlarının artış gösterdiği saptandı. Pandemi öncesi ve sonrasında taze meyve ve sebzeye en fazla bütçe ayıran meslek grubunun akademisyenler olduğu belirlendi. Pandemi sürecinin katılımcıların taze meyve sebze alışveriş yerlerini (çoğunlukla market) değiştirmediği bulundu. Pandemiden sonra paketli meyve sebze ürünlerinin daha sağlıklı olduğu düşünen tek meslek grubunun memurlar olduğu görülürken, işçi ve öğrenci gruplarında pandemi sürecinin taze meyve ve sebze ürünlerinin tüketimini arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gıda, Meslek, Meyve sebze, Paketli gıda 


Keywords: