BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gİzem GÜVLÜ, Halime Nur YILMAZ
PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA STANDARTLAŞMIŞ MEKAN KULLANIMLARININ DEĞİŞİMİ VE YENİ MEKANSAL OLUŞUMLAR
 
Yaşadığımız dünya, içinde bulunduğumuz ortamlar ve var olan tüm yapılı çevre, mekanlardan oluşmaktadır. İnsanoğlu hayatı boyunca yaşamsal aktivitelerini gerçekleştirebilmek ve varlığını devam ettirebilmek için bazı mekanlara ihtiyaç duymuştur. Her toplumun ve hatta her bireyin mekân algısı ve mekânsal ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Mekânsal ihtiyaçlar hiç şüphesiz yaşanılan çağ ile ilgili olarak değişmektedir. Çağımızda şu zamana kadar 67.895.000’nden fazla kişinin hastalandığı 1.549.000’nden fazla kişinin ise yaşamını kaybettiği Covid-19 salgını da mekânların geçmişteki haliyle kullanılmasını zorlaştırmış, farklı ihtiyaç kalıplarının ortaya çıkmasını ve mekânsal düzenlemelerde birtakım değişikliklere gidilmesini gerekli kılmıştır. Geçmişte standartlaşmış halleriyle kullanımına alıştığımız birçok mekân, salgın hala kontrol altına alınamamışken radikal bir değişime uğramıştır ve yaşanan süreci daha az zararla atlatabilmek amacıyla bazı mekânsal kısıtlamalara gidilmiştir. Uygulanan kısıtlamaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen mekânsal düzenlemelerin değişimi üzerinde durulması gerekli görülmüştür. Araştırma boyunca; bahsedilen mekânsal kullanım değişikliklerinin ve pandemi sürecine uygun olarak geliştirilen tasarım önerilerinin neler olduğuna değinilecek, farklı amaçlarla kullanılan alanlardaki mekânsal değişiklikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yapılan çalışmada pandemi sürecini yaşayan bireylerin mekânsal kullanımlarının, salgının sona erip ermemesi ile ne kadar ilişkili olduğu tartışılacak; mekân kullanım şekillerinin bir davranış kalıbına dönüşüp dönüşmediğini anlamak için iki farklı ütopya üzerinden bireylere sorular yöneltilerek cevaplamaları istenecektir. Yapılan çalışma ile değişen mekân kullanımları ortaya konulmaya çalışılırken aynı zamanda bireylerin mekânsal ihtiyaç kalıplarının ne kadar değiştiği ve şu an var olan kullanım şeklinin hangi durumlarda devam ettirileceğinin sorgulaması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekan, Mekansal Değişim, Fiziksel Mesafe, Pandemi 


Keywords: