BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa BURUNKAYA, Hakan Deniz ŞAMCI
PC TABANLI GENEL AMAÇLI BİR SAYISAL AKORD CİHAZININ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 
Bu çalışmada gitarın yanı sıra, diğer bütün müzik enstrümanlarının akort işlemleri için de kullanılabilecek PC tabanlı, genel amaçlı bir dijital akort cihazı (PC Guitar Tuner: PGT) gerçekleştirilmiştir. Bunu sağlayabilmek için, gerçekleştirilen Akord cihazının akord frekans aralığı geniş olacak şekilde bir yazılım geliştirilmiştir. Çünkü örneğin kemanın hem gitarla aynı frekans aralığında bas sesleri olan iki teli ve hem de farklı tiz sesleri olan iki teli daha mevcuttur. Bu durumda frekans aralığı dar olursa, kemanın yüksek frekanslı olan iki teli için akord işlemi yapılamayacaktır. Bu sebeple akord işlemi yapılamamış olacaktır. Bu çalışmada ayrıca akord işleminin gürültülü ortamlarda da yapılabilmesi veya gürültüden az etkilenmesi gibi bir soruna da çözüm bulunmuştur. Bunları yapabilmek için MATLAB programında FFT, pencereleme ve butterworth filtreleme işlemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca kullanıcı dostu bir ekran arayüzü geliştirilerek, akord işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmıştır. PGT’ nin etkinliğini test etmek için bir gitarın akort işlemleri yapılmıştır. Gitarın seçilmesinin nedeni akort düzeneklerine ve oktavlarına bakıldığında gitarın ortalama sesli bir müzik enstrümanı olmasıdır. Ayrıca gitarın sesleri bas gitar ve viyolin arasında frekans aralığındadır. Bu yüzden gitar hem kalın hem de ince ses tonlarına sahiptir. Bu sebeplerle gitarın genel amaçlı olan PGT’ nin etkinliğini test etmek için kullanılabileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmanın etkinliğini kanıtlayabilmek için çeşitli testler yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gitar akord cihazı, Akord, MATLAB, FFT, Müzik enstrümanları 


Keywords: