BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem KARAALİL, Sena KAYA, Yaren DERELİOĞLU, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ
PEKTİN VE KİTRE KULLANILARAK ATIK PALADYUM ÇÖZELTİLERİNDEN PALADYUMUN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GERİ KAZANIMI
 
Kıymetli ve ender bulunan metallerden biri olan paladyum, kendine has özellikleri ile birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Yeşil Kimya uygulaması, sürdürülebilirlik arayışı, çevre koruma bilinci ve tehlikeli maddelerin bertaraf edilmesinin yüksek maliyetleri nedeniyle geliştirilmiştir. Deneysel prosedür için, her biri 150 gr CaCl2 / L içeren pektin, kitre ve pektin-kitre karışımı olmak üzere üç farklı organik yeşil kimyasal solüsyonu 4 oC'de hazırlanarak 12 saat buzdolabında bekletilmiştir. Bu arada otomotiv endüstrisinde kullanılan Pd kaplama solüsyonu temin edilmiş ve bu kaplama solüsyonunda bulunan H202 ve sodyum hidroksit kullanılarak dispersan ajanlar ortadan kaldırılmıştır. Kontrollü olarak çözelti pH 1.0'ı getirilerek, 2 Lt 634 ppm Pd (II) çözeltisi elde edilmiştir. Daha sonra soğutulan çözelti santrifüj edilmiş ve kurutma fırınında 40 oC'de 24 saat kurutulmuştur. Sentezlenen bu üç organik adsorbanların her birinin 10-200 mg'lık numuneleri falcon tüplerine dağıtılmış ve 10 ml paladyum çözeltisi ilave edilmiş, ardından setlerin yarısı 35, 45 ve 55 ° C'de çalkalamalı ısıtıcılı su banyosunda iki saat karıştırılmıştır ve diğer yarısı 24 saat bu sıcaklıklarda karıştırılmadan bekletilmiştir. Pektin, kitre zamkı ve pektin-kitre zamkı organik adsorbanlarının paladyum adsorpsiyon verim analizi Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) ölçümleri ile yapılmıştır. Deneyler sonucunda, en yüksek paladyum geri kazanım verimi, 55 oC'de 2 saat karıştırıldıktan sonra, % 68 olarak bulunmuştur. Ayrıca, paladyım geri kazanımın, kullanılan adsorbant madde miktarı ve artan ortam çalışma sıcaklığı ile sıcaklığı ile doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paladyum, yeşil kimya, pektin, kitre, geri kazanım 


Keywords: