BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep EYÜPOĞLU, Elvan Ender ALTAY
PEYZAJ MİMARLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ
 
Doğal ve yapılaşmış çevresi ile tüm toplumsal unsurları barındıran kentler için sürdürülebilirlik önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik “devamlılık, “daimî olma” olarak anlam bulan ve Dünya nüfus artışının doğal biçimde ilerlemesine karşın hep aynı miktarda olan doğal kaynakların gelecek nesillerin de ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bugünkü tüketiminin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı kente uygulandığında, kentsel alanın ve çevresinin, toplumun arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sürdürmeye devam etmesi, ancak bunu yaparken mevcut ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve kentsel sınırlar içinde ve dışında olumsuz etkilere neden olmaması anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kentler, değişim ve gelişimin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyoekonomik çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kentlerdir. Sürdürülebilirliğin genel amacı ekonomik kalkınma ile beraber doğal kaynakların nesiller arası eşitlik prensibi ile tüketimi olduğu için hedeflerinde çevre, toplum, ekonomi kavramlarını barındırmalı ve bu üç kavramın uyumlu ve dengede olması gerekmektedir. Çalışmada kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri ve sürdürülebilir kentlerin özellikleri incelenmiştir. Kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir bilim ve meslek dalı olarak peyzaj mimarlığının sürdürülebilirlik vizyonu önemlidir. Bu nedenle peyzaj politikalarının, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada peyzaj mimarlığı disiplininde kentler için sürdürülebilirlik yaklaşımları geliştirilmiştir. Kentlerin verimliliği için sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel sürdürülebilirlik kapsamındaki yaklaşımlar tasarım, planlama ve yönetim ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir kentler, Yaşam kalitesi 


Keywords: