BİLDİRİ DETAY

Nagihan CANKURT, Alper SAĞLIK
PEYZAJ TASARIMINDA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI-TEKNOPEYZAJ
 
Öz: Giriş: Yaşanabilirliği arttırmak ve sürekli kılmak için gelişim gösterme çabası ile beraber birçok yenilik yapılmaktadır. Karşılaşılan sorunlar ile beraber bunlara çözüm arayışları teknolojik kolayları da beraberinde getirmektedir. Eğitim, sanat, mimari gibi birçok alanda teknolojik gelişmeler ile beraber yaşam standartları da artmaya başlamıştır. Hayatımıza bilgisayar ve yazılımların girmesi ile beraber gelişim ve değişim daha çok hız kazanmıştır. Teknolojik olanak ve gelişimlerin de artması ile beraber planlama ve tasarım aşamaları da son derece kolaylaşmıştır. Geleneksel çizim yöntemleri yerine bilgisayar ile 2D ve 3D çizimler gerçeğe yakın ürünler sunmaktadır. Bu noktada sürdürülebilir tasarımı amaçlayan peyzaj mimarlığı meslek disiplini gelişen teknoloji ile beraber kullanıldığında detaylı ve hata oranı az sonuçlar üreterek başarılı olmaktadır. Amaç: Bu çalışma gelişen teknolojinin peyzaj tasarımı ve uygulamalarına yönelik getirdiği yenilikler ve sağladığı faydaların tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Çalışmada dünyada ve Türkiye’de peyzaj mimarlığı meslek disiplininde yürütülen çalışmalar, bu çalışmalarda sıklıkla kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin tasarım ve uygulama ile ilişkileri kapsam olarak ele alınmıştır. Sınırlıklar: Meslek disiplini itibari ile birçok alt kolu olan peyzaj mimarlığında teknolojik değişim ve gelişmelerin incelenmesi sadece tasarım ve uygulama boyutu ile sınırlı tutularak ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada peyzaj mimarlığı çalışmalar alanları dikkate alınarak uygulama ve tasarım özelinde güncel ve yeni arayışına gidilmiştir. Bu doğrultuda teknolojin meslek disiplinine katkılarının neler olduğu belirlenmiştir. Bulgular: Peyzaj Mimarlığında en büyük değişim diğer bilim dallarında olduğu gibi bilgisayarın hayatımıza aktif olarak girmesi ile başlamıştır. Elle yapılan zahmetli çizimler ve tasarımlar yerini bilgisayar programlarına bırakmış, günümüzde ise bu durum sanal gerçekliğe kadar uzanmıştır. Tasarım ile beraber gelişen planlama kısmında ile Coğrafi Bilgi Sistemleri 1970 yıllar ile beraber pratiğe dahil edilerek daha sistematik ve analitik çalışmanın önü açılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) günümüzde hala planlama çalışmalarında etkin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Planlama ile beraber tasarıma destek veren CAD yazılımları, AutoDesk’in 1980’li yıllarda yaptığı çalışmalar ile beraber hız kazanmaya ve kaliteyi arttırıp zamandan tasarruf etmeye yönelik olarak başarılı şekilde kullanılmaktadır. Mobil kullanımların hayatımızda daha çok yer almaya başladığı günümüz dünyasında akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlara da CAD programları yüklenmekte. Bu cihazlar ile bitki tanıma, hem yapısal hem bitkisel uygulama önerileri takip edilebilmektedir. Sörvey uygulamalarında çalışma alanının mevcut durumunu görüntüleyip, bu verileri tasarım aşamasında kullanmaya ve sonrasında uygulama süreçlerini aktif olarak takip etmeye yarayan Drone tarzı görüntüleme sistemleri Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma alanlarının 3D modelleri oluşturulurken cihazlar yardımı ile arazi modellemesi de yapılarak aktif olarak bu verilerden faydalanılmaktadır. Tasarım çalışmaları ile beraber uygulama noktasında da sanal uygulama ve test aşamaları ile projeler sanal olarak üretilmekte. Böylece uygulama öncesi karşılaşılacak sorunlar tasarım aşamasında fark edilerek düzeltilmektedir. Böylece hem zaman hem de maddi kazanç sağlanmaktadır. Peyzaj uygulama çalışmalarında kullanılan canlı ve cansız materyal de son derece önemli olduğundan bu konuda yapılan teknolojik değişim ve gelişimler de son derece önemlidir. Tasarruf sağlayan sulama sistemlerinden, farklı iklim v çevre koşullarına dayanıklı türlerin üretimi ile daha dayanıklı ve görsel zenginlik içeren yapı malzemelerinin üretimine kadar birçok alanda değişim devam etmektedir. Sonuç: Araştırma sonucunda artan teknoloji ve buna bağlı olarak devam eden gelişimin peyzaj tasarım ve uygulama çalışmalarını olumlu yönde desteklediği. Meslek disiplini çerçevesinde karar verici ve uygulayıcıların yenilikleri yakından takip ettiği ve uygulamaya istekli oldukları belirlenmiştir. Bu durumda özel ve kamu kurumlarına tasarım ve uygulama çalışmalarında maliyet ve zaman noktalarında olumlu katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Uygulamaları, Teknoloji, Teknopeyzaj 


Keywords: